Aukioloajat  |   Vastaanotto 020 798 4202   |   Myynti 020 798 4222

Valmentajan ammattitutkinto

Koulutus toteutetaan Pohjois-Suomen yhteisenä koulutuksena yhteistyössä Virpiniemen liikuntaopiston ja Vuokatin Urheiluopiston kanssa.

Valmentajan ammattitutkinnon valmistavan koulutuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten aktiivivalmentajien tieto-taitotasoa vastaamaan huippu-urheilun jatkuvasti kasvaviin ja muuttuviin haasteisiin, sekä nostaa suomalaisen valmennustyön yhteiskunnallista arvostusta. Valmistavan koulutuksen ohessa toteutetaan valmentajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet, jotka johtavat ammatilliseen tutkintoon. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Koulutus henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan kohdalla henkilökohtaisella suunnitelmalla.

Koulutuksessamme huomioidaan kokonaisvaltainen valmennusnäkökulma, joukkue- ja yksilölajit sekä ravintovalmennus. Erityisvahvuutemme on monipuolinen ja kokenut kouluttajaverkostomme fysiologian, kokonaisvaltaisen valmennuksen ja harjoittelun ohjelmoinnin osalta.

Katso koulutusesite tästä

Koulutuksen laajuus ja lähijaksojen ajankohdat

Koulutus sisältää kahdeksan neljän päivän mittaista lähiopetusjaksoa, etäopiskelua ja käytännön valmennustyön oppimista. Opintojen laajuus on 45 op, joka sisältää lähi- ja etäopiskelun.

Lähijaksot 2016-2017

 1. L√§hijakso      22.-25.9.                                   Rovaniemi

 2. L√§hijakso      20.-23.10.                                Virpiniemi

 3. L√§hijakso      17.-20.11.                                Vuokatti

 4. L√§hijakso      19.-22.1.                                   Rovaniemi

 5. L√§hijakso      16.-19.2.                                   Virpiniemi

 6. L√§hijakso      16.-19.3.                                   Rovaniemi

 7. L√§hijakso      20.-23.4.                                   Vuokatti

 8. L√§hijakso      18.-21.5.                                   Rovaniemi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö perustuu Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin. Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset osat:

  • Ammatillinen toiminta valmentajana
  • Urheilijan kehityksen tukeminen

 Valinnaiset osat:

  • Lasten valmentaminen
  • Nuorten valmentaminen
  • Aikuisten valmentaminen

Tarkempi kuvaus tutkinnon sisällöstä linkissä.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on parantaa suomalaisten aktiivivalmentajien tieto-taitotasoa vastaamaan huippu-urheilun jatkuvasti kasvaviin ja muuttuviin haasteisiin sekä nostaa suomalaisen valmennustyön yhteiskunnallista arvostusta.

Valmentajan ammattitutkinnon suorittanut osaa kehittää osaamistaan valmentajana, osaa toimia valmentajana valmennustyössään ja osaa kehittää valmennuksen toimintaympäristöä. Tutkinnonsuorittaja osaa myös toimia urheilijalähtöisesti ja tukea sekä seurata urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä. Valmentajan ammattitutkinnon suorittanut osaa edistää valmennustilanteiden turvallisuutta sekä arvioida omaa valmennusosaamistaan.

Tutkinnonsuorittajalla on mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan lasten-, nuorten tai aikuisten valmennuksessa.

Vahvuutemme

Koulutuksessamme huomioidaan kokonaisvaltainen valmennusnäkökulma, joukkue- ja yksilölajit sekä ravintovalmennus.

Erityisvahvuutemme on monipuolinen ja kokenut kouluttajaverkostomme fysiologian, kokonaisvaltaisen valmennuksen ja harjoittelun ohjelmoinnin osalta. Uutena osa-alueena nyt myös henkinen valmennus. Lue lisää henkisen valmennuksen koulutuksesta.

Pääsyvaatimukset

Valinnan kriteereinä ovat aikaisemmat valmentajakoulutukset, valmennuskokemus ja nykyinen valmennustilanne.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta 950 ‚ā¨ sis√§lt√§√§ valmistavan koulutuksen koulutusmateriaaleineen, tutkintomaksun ja tutkintosuoritukset. Opiskelijalla on mahdollisuus majoittua ja ruokailla l√§hijaksojen aikana edulliseen opiskelijahintaan.

Tarvittaessa opiskelijat voivat anoa koulutukseen Kelan opintotukea tai aikuisopintotukea. Opintoihin voi hakeutua myös oppisopimusväylän kautta ottamalla yhteyttä oman alueen oppisopimustoimistoon.

Terveydentilavaatimukset valmentajan ammattitutkinnossa

1.1.2012 alkaen ns. SORA-lainsäädännön mukaisesti.

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Lue lisää SORA-lainsäädännöstä OKM:n sekä Opetushallituksen sivuilta.

Hakeutuminen

Haku seuraavaan koulutukseen aukeaa keväällä 2017.

Lisätiedot
Opintosihteeri
Taina Tuomitie
020 798 4205
taina.tuomitie(at)santasport.fi

Kouluttaja
Ville Muranen
040 689 2894
ville.muranen(at)santasport.fi