Aukioloajat  |   Vastaanotto 020 798 4202   |   Myynti 020 798 4222

Valmentajan erikoisammattitutkinto

Valmentajan erikoisammattitutkinto on suomalaiseen kolmitasoiseen aikuisten näyttötutkintojärjestelmään sijoittuva ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukainen erikoisammattitutkinto. Euroopan tasolla se vastaa IV tasoa (European Professional Coaching Diploma).

Valmentajan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa:

  • suunnitella, organisoida ja kehittää vastuualueensa valmennustoimintaa
  • johtaa vastuualueensa valmennustoimintaa
  • kehittää valmennuksen laatujärjestelmää sekä arvioi ja kehittää omaa johtamistaan ja johtamisosaamistaan
  • toimia valmennuksen asiantuntijana
  • arvioida ja kehittää valmennusosaamistaan

Tutkinnonsuorittajalla on mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan urheilutoiminnan kehittämisessä, valmennuksen kansainvälisessä toimintaympäristössä toimimisessa sekä valmennusotoiminnan hallinnon kehittämisessä.

 

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on parantaa suomalaisten aktiivivalmentajien tieto-taitotasoa vastaamaan huippu-urheilun jatkuvasti kasvaviin ja muuttuviin haasteisiin sekä nostaa suomalaisen valmennustyön ja valmennustoiminnan yhteiskunnallista arvostusta.

 

Koulutuksen laajuus

Koulutus on näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Koulutus sisältää lähiopetusjaksoja, etäopiskelua ja käytännön valmennustyön oppimista. Opinnot henkilökohtaistetaan jokaiselle ja näin ollen opintojen pituus vaihtelee.

 

Erityisosaamistamme

Koulutuksemme perustuu kokonaisvaltaiseen, holistiseen valmennusnäkökulmaan, joka huomioi sekä joukkue- että yksilölajien vaatimukset. Erityisosaamistamme ovat taitovalmennus, psyykkinen valmennus sekä ravintovalmennukseen liittyvät kysymykset. Lue lisää myös uudesta henkisen valmennuksen koulutuksesta

Huolehdimme myös siitä, että valmentajien tiedot liikuntafysiologiassa ja urheilulääketieteessä päivittyvät vaativan nykyaikaisen valmennus- ja koulutustyön vaatimalle tasolle. Kouluttajamme ovat kilpa- ja huippu-urheilussa ansioituneita ammattilaisia.

 

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen pääsemisen ehtona on II-tason (entinen A-taso) valmentajatutkinnon tai valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen ja kokemus ammattimaisesta valmennustoiminnasta. Koulutukseen haetaan erityisellä hakulomakkeella. Hakemukseen tulee liittää oman lajiliiton tai aluevalmennuksesta vastaavan suositus tai koulutukseen ohjaus.

 

Lisätiedot 

Opintosihteeri
Taina Tuomitie
020 798 4205
taina.tuomitie(at)santasport.fi

Kouluttaja
Juuso Toivola    
020 798 4260
juuso.toivola(at)santasport.fi