Opiskelijaksi hakeminen

Kaksi tapaa hakea koulutuksiin

Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan kunkin vuoden yhteishaussa, kun taas aikuisille suunnattuihin lisäkoulutuksiin haetaan kunkin koulutusohjelman sivulla sähköisellä lomakkeella. Yhteishaussa hakevat ainoastaan peruskoulupohjaiset sekä ylioppilaat.

Yhteishaku

Toisen asteen yhteishaku (ammatilliset koulut ja lukiot) 22.2. – 22.3.2022 klo 15.00

Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun tai lukion päättäville. Jos olet jo päättänyt peruskoulun tai lukion aiemmin, voit hakea yhteishaussa tai jatkuvassa haussa. Jos olet jo suorittanut aiemmin jonkin ammatillisen perustutkinnon, tai muun tutkinnon opintoja, jatkuva haku on sinua varten.

Muut hakijat / Jatkuva haku

Toisen asteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt voivat hakea suoraan oppilaitokseen sähköisellä hakulomakkeella ns. “jatkuvassa haussa”. Varsinaista rajattua hakuaikaa ei jatkuvassa haussa ole, vaan koulutukseen voi hakea koska tahansa. Hakulomakkeet löytyvät jokaisen koulutusohjelman omalta sivulta.

Hakeminen Lapin urheiluakatemiaan

Ammatillisten urheiluoppilaitosten hakuprosessi jakautuu kahteen osaan: opiskelupaikan hakuun ja urheilijastatuksen hakuun. Urheilijastatuksen voi saada opiskelupaikan varmistuttua. Toisen asteen ammatillisiin  urheiluoppilaitoksiin haku:

Yhteishaku
Seuraava yhteishaku on 23.2.-7.4.2021, osoitteessa opintopolku.fi. Samalla palautetaan Urheiluoppilaitosten hakulomake. Urheilijatietolomakkeet toimitetaan viimeistään 23.3.2021 Lapin urheiluakatemian ammatillisten oppilaitosten yhdysopettajalle: Sari Bergman-Hartikainen, Lapin Urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi tai skannattuna sähköpostiin sari.bergman-hartikainen@santasport.fi

Jatkuva haku
Jatkuvassa haussa ammatillisiin oppilaitoksiin hakevat toimittavat urheilijatietolomakkeen suoraan Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorille. Hakemukset huomioidaan tapauskohtaisesti.

Yhteishaku

Peruskoulupohjaiset sekä lukiopohjaiset hakijat hakevat koulutukseen yhteishaussa. Pääsyvaatimuksena on vähintään peruskoulun oppimäärän suorittaminen.

Hae 22.2.-22.3.2022

Lisätiedot


Taina Tuomitie

Opintosihteeri

education@santasport.fi

Puh. 040 710 6346