Opiskelijaksi hakeminen

Kaksi tapaa hakea koulutuksiin

Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan kunkin vuoden yhteishaussa, kun taas aikuisille suunnattuihin lisäkoulutuksiin haetaan kunkin koulutusohjelman sivulla sähköisellä lomakkeella. Yhteishaussa hakevat ainoastaan peruskoulupohjaiset sekä ylioppilaat.

Yhteishaku

Yhteishaussa voivat hakea ainoastaan ne, joilla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa, eli peruskoulupohjaiset sekä ylioppilaat. Muut toisen asteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat (ammattikoulu, oppisopimus tmv.) hakevat aikuiskoulutushaussa sähköisellä hakulomakkeella suoraan oppilaitokseen.

 

Muut hakijat / Jatkuva haku

Toisen asteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt voivat hakea suoraan oppilaitokseen sähköisellä hakulomakkeella ns. “jatkuvassa haussa”. Varsinaista rajattua hakuaikaa ei jatkuvassa haussa ole, vaan koulutukseen voi hakea koska tahansa. Hakulomakkeet löytyvät jokaisen koulutusohjelman omalta sivulta.

 

Hakeminen Lapin Urheiluakatemiaan

Ammatillisten urheiluoppilaitosten hakuprosessi jakautuu kahteen osaan: opiskelupaikan hakuun ja urheilijastatuksen hakuun. Urheilijastatuksen voi saada  opiskelupaikan varmistuttua. Toisen asteen ammatillisiin  urheiluoppilaitoksiin haku:

Yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2020, osoitteessa opintopolku.fi. Samalla palautetaan Urheiluoppilaitosten hakulomake. Urheilijatietolomakkeet toimitetaan viimeistään 12.3.2019 Lapin urheiluakatemian ammatillisten oppilaitosten yhdysopettajalle: Sari Bergman-Hartikainen, Lapin urheiluopisto, Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi tai skannattuna sähköpostiin sari.bergman-hartikainen@santasport.fi

Jatkuva haku
Jatkuvassa haussa ammatillisiin oppilaitoksiin hakevat toimittavat urheilijatietolomakkeen suoraan Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorille. Hakemukset huomioidaan tapauskohtaisesti.

Yhteishaku

Peruskoulupohjaiset sekä lukiopohjaiset hakijat hakevat koulutukseen yhteishaussa. Pääsyvaatimuksena on vähintään peruskoulun oppimäärän suorittaminen.

Hae nyt