Luontoalan ammattitutkinto

Erä- ja luonto-opas

Ammattitutkinto Koulutus

Tämä upouusi koulutus yhdistää luontoalan ja liikunnan osaamisen hankkimisen. Tutkinto sopii henkilöille, joilla on jo mahdollisesti luontoalaan ja liikunnan alaan liittyvää osaamista, kokemusta sekä kiinnostusta. Tutkintoon hakevilla tulisi olla myös halua tuottaa luontoympäristössä elämyksiä ja kokemuksia niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin asiakkaille. Tutkinnon suorittanut voi käyttää erä- ja luonto-opas tutkintonimikettä.

Perustiedot

Saatavuus

Ilmoitetaan myöhemmin

Kesto

Noin 1 vuosi

Kenelle sopii

Koulutukseen voi hakeutua kuka tahansa alasta kiinnostunut.

Suorituspaikka

Koulutus toteutetaan REDU:n, Santasportin, Kolarin kunnan ja alueen yritysten yhteistyönä.

Ryhmäkoko

16 opiskelijaa

Hinta

500€

Lisätiedot

 

 • Ammattitutkinnon sisältö

  Tutkinnon laajuus on 150 osp ja sen suorittaa reilussa vuodessa. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tarjolla ovat seuraavat tutkinnon osat:

  • Luonnon tuotteistaminen, 20 osp
  • Erä- ja luontoympäristössä toimiminen, 40 osp
  • Teemallisten luontopalveluiden järjestäminen, 30 osp
  • Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa, 30 osp
  • Liikunnan ohjelmapalveluissa toimiminen, 30 osp

  Koulutuksen tarkempi sisältö määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

 • Ajankohta

  Tutkinto alkaa Ylläksellä 1.8.2019 ja sen kesto on noin reilun vuoden.

 • Opintojen aikataulu

  Opinnot sisältävät yhdeksän lähikertaa.

  1. 17.-23.8.2019 (7pv)

  2. 21.-27.9.2019 (7pv)

  3. 23.-27.10.2019 (7pv)

  4. 7.-13.12.2019 (7pv)

  5. 1.-7.2.2020 (7pv)

  6. 7.-13.3.2020 (7pv)

  7. 15.-19.4.2020 (5pv)

  8. 6.-12.6.2020 (7pv)

  9. Elokuun loppu 2020

 • Hakeminen

  Koulutukseen voi hakea sähköisellä hakulomakkeella. Haku lukuvuodelle 2019–2020 päättyy 9.6.2019.

 • Hinta

  Tutkinnon hinta on 500 €.

  Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä (400€).

 • Tutkinnon suorittaneen osaaminen

  Luontoalan ammattitutkinnon suorittanut osaa tuotteistamisprosessin luontoalan palveluun tai tuotteeseen. Hän osaa soveltaa tietoa luonnosta ja toimia luontoympäristössä. Hän osaa toimia yrittäjämäisesti ja asiakaspalvelutilanteissa.

  Erä- ja luonto-opastuksen osaamisalan suorittanut erä- ja luonto-opas osaa toimia erä- ja luontoympäristössä, suunnitella ja valmistella opastuksen ja opastaa luonnossa asiakasryhmiä, soveltaa luontotuntemustaan ja huolehtia ryhmän turvallisuudesta.

  Luonnontuotealan osaamisalan suorittanut luonnontuotejalostaja osaa talteenottaa luonnontuotteita ja jalostaa niistä elintarvikkeita, hyvinvointituotteita tai muita tuotteita. Luonnontuotealan osaamisalan suorittanut luonnontuoteneuvoja osaa huolehtia luonnontuotteiden talteenotosta ja toteuttaa luonnontuotelana yritys- ja kuluttajaneuvontaa.

  Riistatalouden osaamisalan suorittanut riistanhoitaja osaa riistanhoitotehtävät ja tuntee toimialueensa riistakannat. Hän osaa huolehtia riistan elinympäristöstä ja toteuttaa riistantarhausta tai metsästyspalveluita.

 • Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

  Luontoalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia erä- ja luonto-ohjelmien ja retkien ja vaellusten vetäjänä, luonnontuotteiden jalostajana tai neuvojana tai riistanhoitoon ja metsästyspalvelujen tuottamisen tehtävissä. Luontoalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai yritysten, järjestöjen tai julkisen sektorin palveluksessa.


Jaa sivu eteenpäin