Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, valmennuksen osaamisala

Ammattitutkinto Koulutus

Valmentajan erikoisammattitutkinto on suomalaiseen kolmitasoiseen aikuisten näyttötutkintojärjestelmään sijoittuva ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukainen erikoisammattitutkinto. Euroopan tasolla se vastaa IV tasoa (European Professional Coaching Diploma).

Perustiedot

Saatavuus

Ilmoitetaan myöhemmin

Kesto

Noin 1 vuosi

Kenelle sopii

Koulutus soveltuu valmentajatutkinnon tai valmentajan ammattitutkinnon suorittaneille.

Suorituspaikka

Santasport Lapin Urheiluopisto

Ryhmäkoko

20 opiskelijaa

Hinta

1100€

Lisätiedot

 

 • Ammattitutkinnon sisältö

  Valmentajan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa:

  • Suunnitella, organisoida ja kehittää vastuualueensa valmennustoimintaa
  • Johtaa vastuualueensa valmennustoimintaa
  • Kehittää valmennuksen laatujärjestelmää sekä arvioi ja kehittää omaa johtamistaan ja johtamisosaamistaan
  • Toimia valmennuksen asiantuntijana
  • Arvioida ja kehittää valmennusosaamistaan

  Tutkinnonsuorittajalla on mahdollisuus kehittää ammattitaitoaan urheilutoiminnan kehittämisessä, valmennuksen kansainvälisessä toimintaympäristössä toimimisessa sekä valmennusotoiminnan hallinnon kehittämisessä.

 • Koulutuksen tavoite

  Tavoitteena on parantaa suomalaisten aktiivivalmentajien tieto-taitotasoa vastaamaan huippu-urheilun jatkuvasti kasvaviin ja muuttuviin haasteisiin sekä nostaa suomalaisen valmennustyön ja valmennustoiminnan yhteiskunnallista arvostusta.

 • Koulutuksen laajuus

  Koulutus on näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Koulutus sisältää lähiopetusjaksoja, etäopiskelua ja käytännön valmennustyön oppimista. Opinnot henkilökohtaistetaan jokaiselle ja näin ollen opintojen pituus vaihtelee.

 • Erityisosaamistamme

  Koulutuksemme perustuu kokonaisvaltaiseen, holistiseen valmennusnäkökulmaan, joka huomioi sekä joukkue- että yksilölajien vaatimukset. Erityisosaamistamme ovat taitovalmennus, psyykkinen valmennus sekä ravintovalmennukseen liittyvät kysymykset.

  Huolehdimme myös siitä, että valmentajien tiedot liikuntafysiologiassa ja urheilulääketieteessä päivittyvät vaativan nykyaikaisen valmennus- ja koulutustyön vaatimalle tasolle. Kouluttajamme ovat kilpa- ja huippu-urheilussa ansioituneita ammattilaisia.

 • Pääsyvaatimukset

  Koulutukseen pääsemisen ehtona on II-tason (entinen A-taso) valmentajatutkinnon tai valmentajan ammattitutkinnon suorittaminen ja kokemus ammattimaisesta valmennustoiminnasta. Koulutukseen haetaan erityisellä hakulomakkeella. Hakemukseen tulee liittää oman lajiliiton tai aluevalmennuksesta vastaavan suositus tai koulutukseen ohjaus.

 • Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

  Valmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia valmennustehtävissä sekä valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä kolmannella sektorilla, julkisella sektorilla tai yksityisellä sektorilla. Kolmannella sektorilla tutkinnon suorittaneen tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat. Julkisella sektorilla valmentajan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee urheilun lajiliitoissa, alueorganisaatioissa tai urheiluakatemioissa. Yksityisellä sektorilla valmentajan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Tutkinnon suorittanut tekee yhteistyötä erilaisten sidosryhmien ja oman työyhteisönsä kanssa.

Lisätiedot


Juuso Toivola

Kouluttaja - valmentaja, valmennuksen osaamisala

juuso.toivola@santasport.fi

Puh. 020 798 4260


Jaa sivu eteenpäin