Yläkoululeiritys

Tukea urheilijaksi kasvamiseen

Yläkoululeirityksen tavoitteena on edistää urheilevan nuoren kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoulutoiminta on osa suomalaisen urheilun kaksoisuramallia ja sitä koordinoi Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma.

Suomen monipuolisin leiritys löytyy Lapista

Lapin urheiluakatemia yhdessä Santasport Lapin Urheiluopiston kanssa on yksi valtakunnallisen yläkoululeirityksen järjestäjistä. Pohjoinen sijaintimme mahdollistaa erityisesti talvilajien harjoittamisen olosuhteissa, joita ei välttämättä muualla Suomessa ole tarjota. Lajivalikoimaltaan olemmekin Suomen monipuolisin yläkoululeirityksen järjestäjä, sillä leirityksessä on mukana edustajia noin 20 eri lajista.

Perustiedot

 • Kenelle yläkoululeiritys soveltuu?

  Kokonaisvaltaista tukea urheilijaksi kasvamiseen

  Yläkoululeirityksessä koulunkäynti ja harjoittelu yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi leiriolosuhteissa ja annetaan eväät parempaan arjen hallintaan myös leirien välisinä aikoina.

  Lajivalmentautumisen rinnalla tämä tarkoittaa monipuolisten taito- ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelua, urheilijoiden elämäntaitojen, kuten ravitsemuksen, psyykkisten taitojen ja urheilijan terveyteen liittyvien taitojen kerryttämistä sekä tuen tarjoamista urheilijan kaksoisuraan ja opiskelutaitoihin.

  Yläkoululeiritys tehostaa arkiharjoittelua kokonaiskuormitus huomioiden. Leiritys on erityisen soveltuva nuorille, joiden laji vaatii erityiset olosuhteet, sekä oppilaille, joiden koulut eivät kuulu urheiluakatemiaverkostoon.

  Lajeissa, joissa lajiliitto on keskittänyt toisen asteen valmennuksen valmennuskeskusympäristöön, yläkoululeiritys tarjoaa nuorelle mahdollisuuden tutustua ja totuttautua jo etukäteen mahdolliseen tulevaan opiskelu- ja valmentautumisympäristöönsä.

 • Leirityksen tavoitteet ja toimintamalli

  Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä

  Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutyön tavoitteena on, että urheilusta innostunut nuori saa hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi. Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

  Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. Toiminnan lähtökohtana ovat urheilun reilun pelin eettiset periaatteet.

  1. Urheilijaksi kasvaminen
  2. Monipuoliset liikuntataidot
  3. Tukiverkoston vahvistaminen
  4. Opiskelutaitojen kehittäminen
  Valtakunnallisen yläkoululeirityksen toimintamalli

  Yläkoululeiritys on läpi yläkouluvaiheen kulkeva leiritysprosessi, joka pitää sisällään 5 leiriä vuodessa sekä opastusta leirien väliseen aikaan. Leiriviikot ovat pääsääntöisesti kouluviikon mittaisia, maanantaista perjantaihin.

  Yläkoululeirityksessä noudatetaan valtakunnallisia urheilijaksi kasvamisen sisältöjä ja lajivalmennus tapahtuu lajin määrittelemien linjausten mukaisesti. Taito- ja fyysisten ominaisuuksien valmennuksessa noudatetaan Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuksen linjauksia. Leirityksen sisältö on jaettu vuositasolla siten, että 1/3 leirityksestä on lajiharjoittelua, 1/3 taito- ja fyysistä ominaisuusharjoittelua ja 1/3 urheilijan elämäntaitoja. Leirien aikana koulunkäynnille ja läksyille on varattu vähintään 3 x 45 min / päivä.

  Nuoren urheilijan kaksoisuraa tuetaan tarjoamalla hänelle tietoa leirityksenjärjestäjän ja lajiliiton toimesta. Leiritykseen kuuluu mm. infokooste toisen asteen urheiluoppilaitoksista- ja järjestelmästä.

Lisätiedot


Terhi-Maria Aurala

Yläkoulukoordinaattori

terhi-maria.aurala@santasport.fi

Puh. 040 565 3089

Yläkoululeiritys

Yläkoululeirityksen tavoitteena on edistää urheilevan nuoren kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoulutoiminta on osa suomalaisen urheilun kaksoisuramallia ja sitä koordinoi Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma.

Lapin urheiluakatemia

Lapin urheiluakatemia tarjoaa tavoitteellisen ja laadukkaan toimintaympäristön kehittyä, kun urheilija haluaa yhdistää sekä urheilun että opiskelun tai muun kaksoisuramallin korkealla tasolla.