Työhyvinvointivalmennus

Kestäviä elämäntapamuutoksia sinun hyvinvointiisi

Santasportin työhyvinvointivalmennus panostaa henkilöstön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tarjoten avaimia muutokseen liikunnan, ravitsemuksen, unen ja palautumisen sekä mielen hyvinvoinnin osalta. Panostus työhyvinvointiin kannattaa, sillä se maksaa itsensä monin verroin takaisin!

Pienet askeleet kantavat pitkälle

Me Santasportilla haluamme auttaa yritystäsi menestymään ja teemme sen vahvuuksien kautta. Jokainen yksilö ja yksilön hyvinvointi on meille tärkeää. Hyvinvointialan osaajina uskomme, että pitkän aikavälin pienillä kertamuutoksilla pystymme luomaan sitäkin kestävämpiä elämäntapamuutoksia ihmisen hyvinvoinnissa.

Nykypäivän muuttuvassa työelämässä hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja siitä kannattaa pitää kiinni!

 • Aktiiviluennoista puhtia päiviin
 • Säännölliset valmentajatapaamiset
 • 12kk valmennusjakso

Myyntipalvelu

Lisätiedot ja myynti

sales@santasport.fi

Puh. 020 798 4222

Valmennuksen teemat

Valmennusjaksoilla keskitytään hyvinvoinnin neljään osa-alueeseen

 • Liikunta

  Päivittäisen liikunta-annoksen koostaminen starttaa arjen aktiivisuudesta ja siitä, että ymmärrämme miten tärkeitä esim. portaiden käyttäminen hissin sijaan tai auton jättäminen kauimmaiseen parkkiruutuun ovat. Teemme päivittäin pieniä, mutta tärkeitä valintoja. Tärkein valinta kuitenkin on, että valitsemme aktiivisuuden passiivisuuden sijasta.

  Koska jokaisen arki rakentuu omalla tavalla, pyrimme työhyvinvointivalmennuksessa perustelemaan ensin itselle, mikä merkitys liikkeelle lähdöllä on omalle terveydelle. Kun alamme nähdä enemmän positiivisia elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä, on helpompi lähteä liikkeelle.

  Liikuntajakson aikana keskitymme kestävyys- ja lihaskunnon merkitykseen, joilla on iso edistävä rooli työssäjaksamisessa sekä vapaa-ajan laadussa. Tarjoamme erilaisia näkökulmia ja ideoita, joista jokainen voi löytää itselleen toimivan tavan lisätä liikettä kroppaan. Autamme myös eri työtehtäviin liittyvissä ergonomisissa haasteissa.

  Liikuntajaksolla opit:
  • liikkeelle lähdön merkityksen omalle terveydelle
  • kuuntelemaan omaa kehoa
  • nauttimaan liikunnasta omilla vahvuuksillasi
  • miten ergonomia vaikuttaa työn kuormittavuuteen ja kuinka sitä voidaan edistää.
 • Ravitsemus

  Eri toimialoilla vuorokausirytmit sekä työn fyysinen ja henkinen vaativuus voivat poiketa merkittävästikin, joten on tärkeää ymmärtää ravitsemuksen merkitys jaksamiseen sekä töissä että vapaa-ajalla. Sallivalla, tiedostavalla ja joustavalla otteella syömiseen on iso rooli kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamisessa. Siksi opettelemmekin työhyvinvointivalmennuksessa arvottamaan ravitsemuksen yhtä tärkeäksi osaksi päivää kuin esim. työssäkäynnin tai autolla ajon.

  Käsittelemme myös sitä, kuinka epäonnistumiset kuuluvat osaksi uusien tapojen opettelua ja miten ne käännetään eduksi ja vahvuuksiksi. Tavoitteena on onnistua pienesti, mutta usein, jotta muutoksesta ei synny taakkaa, vaan antaa sinulle enemmän virtaa päiviin sekä kehoon ja mieleen parempaa toimintakykyä.

  Ravitsemusjaksolla opit:
  • ymmärtämään ravitsemuksen perusteita ja miten niistä rakennetaan fiksuja ja monipuolisia ateroita tavalla, joita on helppo toteuttaa arjessa
  • tunnistamaan terveellisiä ruoka-aineita, hahmottamaan sopivia annoskokoja ja rytmittämään ruokailuja, jotta ne tukevat energiatason pysymistä tasaisena
  • tiedostamaan, mikä on nälkävelka ja mistä makean himo syntyy.
 • Mielen hyvinvointi

  Nykypäivän työelämä jatkuvine muutoksineen yhdistettynä muuhun elämään haastaa työntekijöiden jaksamista ja henkistä hyvinvointia, minkä vuoksi syyt kasvaneelle työkyvyttömyydelle liittyvätkin tänä päivänä usein mielenterveyteen. Tätä taustaa vasten mielen hyvinvointi on vähintäänkin yhtä tärkeä hyvinvoinnin peruspilari kuin ravitsemus, liikunta ja palautuminen.

  Työhyvinvointivalmennuksessa pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin koulutettujen asiantuntijoiden johdolla. Osion teemat valitaan aina kunkin henkilöstön tarpeisiin vastaten. Myös yhteisluennot yrityksen edustajien kanssa ovat mahdollisia.

  Esimerkkejä valittavista teemoista:
  • Arvot ja työelämä
  • Tunteet työelämässä (tunnesäätelytaidot, vahvuuksilla johtaminen)
  • Uupumuksen ennaltaehkäisy – tunnistaminen ja hoito
  • Mielenterveyden tukeminen työpaikalla
  • Työyhteisön merkitys jaksamiselle
  • Johdon ja esihenkilön roolit hyvinvoinnille
  • Tietoisuustaidot työelämässä
  • Työn imu.
 • Uni ja palautuminen

  Uni ja palautuminen ovat erottamattomat ystävykset – ne tarvitsevat toinen toistaan, jotta molemmat voisivat loistaa. Keskeistä oman jaksamisen kannalta on oppia ymmärtämään päiväaikainen palautuminen ja laadukas uni tärkeänä osana omaa hyvinvointia.

  Työhyvinvointivalmennuksessa pystymme huomioimaan eri toimialoille ominaiset erityispiirteet, kuten kolmivuoro- ja asiantuntijatyön tai fyysisesti, psyykkisesti ja emotionaalisesti kuormittavat työt, jotka kaikki vaativat elimistön palautumis- ja unijärjestelmältä erilaisia asioita. Jakson aikana opettelemme toimialallesi soveltuvia palautumisen taitoja sekä keinoja, miten kehoa ja mieltä voidaan rauhoittaa ja kuinka tehdään konkreettisia palautumisharjoituksia.

  Uni on tärkein palautumisen edistäjä. Näe hyvä uni kehosi sammumattomana liekkinä!

  Uni- ja palautumisjaksolla opit:
  • hahmottamaan asiat, joista keho ja mieli kuormittuvat
  • miten stressi kehossa syntyy ja milloin on syytä hidastaa
  • arvostamaan ja kunnioittamaan unta
  • hyvän ja palauttavan unen tunnusmerkit ja miten parempaan uneen voi itse vaikuttaa.

Lisätiedot

 • Valmennuksen toteutus

  Teemat

  Työhyvinvointivalmennus rakentuu neljästä eri pääteemasta, joista jokaisen teeman ympärillä työskennellään aina kolme kuukautta kerrallaan. Kunkin jakson aikana valmennukseen osallistuville järjestetään kolme aktiiviluentoa, joissa yhdistyvät teoria sekä käytännön harjoittelu.

  Jaksot pitävät sisällään myös säännöllisiä valmentajatapaamisia yrityskohtaisen valmentajan kanssa, joilla pyritään varmistamaan, että tavoitellut muutokset jalkautuvat yksilön arkeen halutusti.

  Työpajat

  Työhyvinvointivalmennukseen kuuluu yritysjohdon kanssa käytävät työpajat valmennuksen alussa ja lopussa. Ensimmäisen työpajan tarkoituksena on kartoittaa henkilöstön hyvinvoinnin tilanne sekä tavoitteet valmennukselle.

  Valmennuksen päättyessä istumme alas ja käymme läpi vuoden aikana saavutetut tulokset niin yrityksen kuin yksilöidenkin osalta ja suunnittelemme jatkotoimenpiteet hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

  Hyvinvointinavigaattori

  Henkilöstön valmennus käynnistyy yksilöllisesti tehtävillä hyvinvointinavigaattoreilla, jotka antavat hyvän kuvan yksilön henkilökohtaisista elämäntavoista sekä tuovat esiin henkilön vahvuudet persoonana. Hyvinvointinavigaattori toimii valmentajan työkaluna ja luo pohjan yksilölliselle ja toimivalle valmennuspolulle.

  Hyvinvointinavigaattorit toteutetaan 12 kuukautta kestävän valmennuksen aikana sekä alussa että lopussa.

 • Valmennuksen hinta

  Työhyvinvointivalmennuksen (12kk) hinta on alkaen 400€ / hlö. Lopullinen hinta määräytyy valmennukseen osallistuvan ryhmäkoon mukaan.

  Hinta sisältää
  • Valmennuksen kick-offin
  • Työpajat (2 työpajaa / valmennus)
  • Aktiiviluennot (3 luentoa / jakso)
  • Hyvinvointinavigaattorien toteutuksen ja analysoinnin (2 kpl / valmennus)
  • Valmentajatapaamiset (2 tapaamista / jakso)

Tutustu myös