Vastuullisuus

Aktiivista elämää kaikille vastuullisessa ja turvallisessa ympäristössä

Meillä Santasportilla vastuullisuus on keskeinen arvo, jonka haluamme näkyvän kaikessa toiminnassamme. Tältä sivulta löydät urheiluopistomme vastuullisuuteen, kuten turvallisuuteen, esteettömyyteen sekä reiluun kilpailuun liittyvää tietoa.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on meillä Santasportilla yksi keskeisistä arvoista, jonka haluamme näkyvän kaikessa toiminnassamme.

Keskitymme kaikkien Suomen urheiluopistojen tavoin ympäristövastuuseen sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kehittämiseen. Meille ensiarvoisen tärkeitä asioita ovat muun muassa asiakkaiden turvallisuus, tasa-arvo sekä esteettömyys tilojemme mahdollistamissa puitteissa.

 • Esteettömyys

  Olemme huomioineet tilojemme mahdollistamissa puitteissa esteettömyyden, joten meillä pääset liikkumaan myös liikuntarajoitteisena. Monimuotoisen kiinteistömme jokaisesta kerroksesta löytyvät invavarustellut wc:t sekä tilavat hissit liikkumisen helpottamiseksi kerrosten välillä.

  Liikuntarajoitteisena sinulla on mahdollisuus saada kauttamme tarvittaessa käyttöön erilaisia apuvälineitä, kuten pyörätuoli, suihkupyörätuoli, suihkutuoli tai rollaattori. Kylpylän puolella apunasi on myös allashissi, joka voidaan laskea altaaseen suihkupyörätuolin kanssa.

  Majoittumiseen olemme kustomoineet muutamia invavarusteltuja Sporthotel -huoneita, jotka on sijoitettu katutason vastaanottokerrokseen lähelle pääkäytäviä.

 • Kestävyys

  Kestävyys on meillä Santasportilla keskeinen arvo, jonka haluamme välittyvän kaikessa toiminnassamme. Siitä syystä olemmekin suorittamassa parhaillaan kansainvälistä Biosphere -sertifikaattia ja olemme mukana myös Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa.

  Olemme perustaneet vastuullisuustiimin, jonka tehtävänä on välittää vastuullisuuden sanomaa ja kehittää vastuullisuusohjelmaa läpi organisaation. Keskitymme muiden Suomen urheiluopistojen tavoin ympäristövastuuseen sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kehittämiseen.

  Kestävyyden kannalta keskeisiä vastuullisuuden teemojamme ovat:

  • Esteettömyys
  • Liikunnan edistäminen
  • Reilu ja puhdas urheilu
  • Tasa-arvo
  • Turvallisuus
  • Työhyvinvointi.
 • Tietosuojaselosteet

  Alla olevasta linkistä löydät sekä Santasport Lapin Urheiluopiston, Santasport Finland Oy:n että REDU-konsernin tietosuojaselosteet siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi eri tilanteissa.

  Tietosuojaselosteet

 • Turvallisuus

  Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja olemme panostaneet merkittävästi turvallisuuden kehittämiseen ja sen ylläpitoon. Pyrimme vaikuttamaan Santasport Lapin Urheiluopiston kokonaisvaltaisen turvallisuuden kehittämiseen ja aktiiviseen tapaturmien sekä onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn niin asiakkaidemme kuin henkilökuntammekin kohdalla.

  Pyrimme vaikuttamaan paitsi henkilökuntamme, myös muiden käyttäjien asenteisiin ja toimintatapoihin. Pitämällä yhdessä huolta toimintaympäristömme ja -tapojemme turvallisuudesta ja huomioimalla toisemme suorituspaikoilla sekä kiinteistön muissa tiloissa, voimme yhdessä vaikuttaa turvallisuutemme edistämiseen.

  Haluamme, että asiakkaat voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja luottaa siihen, että heidän hyvinvointinsa on meille ensiarvoisen tärkeää.

  Turvaoppaat

  Turvaopas asiakkaille
  Turvaopas opiskelijalle
  Safety instructions in English
  Safety instructions in Russian

 • Whistleblowing -ilmoituskanava

  Whistleblowing on EU-direktiivin kautta ohjattu ja Ilmoittajansuojelulailla (1171/2022) säädetty velvoite perustaa yhteisökohtainen ilmoituskanava yhteiskunnallista kontekstia sivuaville väärinkäytöksille. Kanava luo yritykselle väylän, jota kautta ensisijaisesti työntekijät voivat tuoda yrityksen tietoon siihen liittyvää epäilyttävää toimintaa ilmoittajaa suojaten.

  Whistleblowing Santasportilla

  Jokainen Santasportin oppilaitos- ja työyhteisössä toimivista voi tehdä havainnon toiminnan puutteista, poikkeamista, rikkomuksista tai epäeettisestä toiminnasta. Havainto voi koskea esimerkiksi turvallisuutta, tietoturvaa, tietosuojaa tai lakien ja ohjeiden noudattamatta jättämistä.

  Ilmoittamalla havaintosi, autat meitä korjaamaan ja parantamaan toimintamme laatua sekä tekemään oppilaitos- ja työyhteisöstämme entistä viihtyisämmän ja turvallisemman. Kiireellisissä ja välittömiä toimenpiteitä koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä suoraan toiminnasta vastaavaan.

  Havainnosta ilmoittaminen

  Ilmoita tekemästäsi havainnosta aina ensin kyseisestä toiminnasta vastaavalle johdolle tai esihenkilölle. Linkit ohjaavat REDUn sivustolle.

  Jos kyse on turvallisuus-, kiinteistö-, ICT-, tietoturva- tai tietosuoja-asiasta, ilmoita havaintosi:

  • Turvallisuusasiat (ota yhteys turvallisuusvastaavaan, yhteystiedot)
  • Kiinteistöasiat (ota yhteys kiinteistöpalveluhin, yhteystiedot)
  • ICT- ja tietoturva-asiat (ota yhteys ICT-palveluihin, yhteystiedot)
  • Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuoja-asiat (ota yhteys tietosuojavastaavaan tai tietosuoja-asiantuntijaan, yhteystiedot).

  Voit tehdä ilmoituksen havainnostasi käyttäen myös alla esitettyjä ensisijaisia ilmoitus- ja palautekanavia.

  Ensisijaiset ilmoitus- ja palautekanavat

  Santasportilla ja REDUlla on käytössä yhteisiä ensisijaisia ilmoitus- ja palautelomakkeita:

  Vakavassa lainsäädännön tai ohjeistuksen rikkomistapauksessa tai epäeettisen toiminnan ilmoittamisessa voit käyttää sisäistä ilmoituskanavaa, jonka löydät alta.

  Ilmoituskanava


Puhtaan ja reilun urheilun edistäjä

Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK ry:n koordinoima reilun kilpailun ohjelma on osa urheilujärjestöjen ja -toimijoiden vastuullisuusohjelmaa, joka kattaa koko urheiluyhteisön.

Kuulumme Suomen Olympiakomitean reilun kilpailun ohjelman alle, ja olemme näin sitoutuneet kyseisen ohjelman yhteisesti sovittuihin toimenpiteisiin. Olympiakomitean ohjelman mukaisesti käytössämme on ohjelmien toteuttamiseen liittyvä toimintaohje, jonka avulla konkretisoimme antidopingtyöhön sekä kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvät toimenpiteet.

Urheiluopistona meillä on keskeinen rooli edistää puhdasta ja reilua urheilua omalla alueellamme Lapissa.

Toimintaohje

Reilu kilpailu Santasport Lapin Urheiluopistolla

 • Koulutus

  Koulutuksiemme tavoitteena on varmistaa, että kaikilla urheilutoimijoilla on tarvittava ja ajantasainen tieto antidopingasioissa sekä kilpailumanipulaation torjunnassa, mutta myös valmius tehdä eettisesti kestäviä valintoja urheilussa. Prioriteettimme on, että urheilijat sekä muut urheilu- ja opistotoimijat tutustuvat antidopingtoimintaan ensisijaisesti koulutuksiemme kautta. Suunnittelemme koulutustoimenpiteemme vuositasolla, ottaen huomioon erilaiset kohderyhmät.

  Yläkoululeiritykset ja urheiluakatemiat

  Lapin urheiluakatemia ja Santasport Lapin Urheiluopisto edesauttavat paikallisesti, että verkostoon kuuluvissa yläkouluissa sekä toisen ja korkea-asteen oppilaitoksissa reilun kilpailun sisällöt ovat esillä, hyödyntäen olemassa olevia materiaaleja, kuten Kasva urheilijaksi- ja Kehity huippu-urheilijaksi -harjoituskirjoja sekä SUEK:n verkkokoulutuksia.

  Järjestämissämme yläkoululeirityksissä painopiste on urheilijaksi kasvamisessa, sisältöihin tutustumisessa, reilun pelin hengessä sekä siihen liittyvissä arvoissa. Olemme luoneet yläkoulutoimintaan omat pelisäännöt, joissa määritellään muun muassa urheilijan vastuut ja oikeudet. Pelisäännöt sisältävät kaikkien mukana olevien toimijoiden toimintatapamallit. Pelisäännöt allekirjoitetaan urheilijan ja hänestä vastuussa olevan huoltajan toimesta.

  Yläkoululeirityksemme vanhempainilloissa tuomme antidopingasiat esille kerran vuodessa, jotta myös vanhemmat tiedostavat urheilijan kuulumisen antidopingsäännöstön piiriin ja ymmärtävät, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Vanhempainillat järjestetään yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Lisäksi tarjoamme urheilijoiden vanhemmille mahdollisuuden Kasvata urheilijaksi -oppaaseen, josta he löytävät myös sisältöä aiheesta. Urheilijan huoltaja allekirjoittaa urheilijan pelisäännöt urheilijan ohella.

  Toisen asteen koulutuksissamme SUEK:n verkkokoulutusten suorittaminen lukeutuu osaksi Kehity huippu-urheilijaksi -luentoja, jotta varmistumme siitä, että urheilijat ymmärtävät sisältöihin liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa urheilijana niin antidopingtoiminnassa kuin kilpailumanipulaation torjunnassakin. Tämän lisäksi jaamme akatemiaurheilijoillemme SUEK:n antidopingohjeen.

  Otamme huomioon korkeakouluissa opiskelevien urheilijoiden tavoittamisen, jotta urheilijat ymmärtävät heitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet urheilijana sekä antidopingasioissa että kilpailumanipulaation torjunnassa. Varmistamme ja varmennamme, että korkeakouluissa opiskelevat urheilijamme suorittavat SUEK:n verkkokoulutukset asianmukaisesti. Lähetämme uusille urheilijoillemme SUEK:n tarjoaman ohjekirjeen, kun urheilija liittyy urheiluakatemian toimintaan mukaan.

  Valmentajat, toimihenkilöt ja luottamusjohto

  Valmentajiltamme vaaditaan SUEK:n verkkokoulutusten suorittaminen hyväksytysti. Hyödynnämme koulutus- ja tiedottamiskanavina muun muassa viisi kertaa vuodessa järjestettäviä valmentajien jaksokoulutuksia sekä muutaman kerran vuodessa pidettäviä moniammatillisia tiimikokoontumisia. Valmentajamme ovat tärkeitä viestinviejiä myös paikallisten urheiluseurojen suuntaan.

  Varmistamme, että myös muu henkilökuntamme ja luottamusjohto ovat tietoisia antidopingasioista, kilpailumanipulaation torjunnasta sekä urheiluopistoa koskevasta toimintaohjeesta. Vastuullisen urheilun säännöstöt ja toiminnan läpinäkyvyys rakennetaan osana Santasport Lapin Urheiluopiston rullaavaa vastuullisuustyötä.

  Koulutustapana toimivat SUEK:n verkkokoulutukset sekä Santasport Lapin Urheiluopiston SUEK:n kouluttaman vastuuhenkilön pitämät luennot ja koulutukset. SUEK:n kouluttama vastuuhenkilö pitää huolen ja varmistaa, että koulutuksissa hyödynnetään SUEK:n ajantasaisia koulutusmateriaaleja.

  Ammatillinen koulutus (LPT, VAT, LAT, VEAT)

  Ammatillisessa koulutuksessa tavoitteenamme on antaa liikunta-alan opiskelijoille valmiudet edistää omalta osaltaan puhdasta urheilua ja reilua kilpailua tulevina liikunta-alan ammattilaisina. Liikunnanohjauksen perustutkinnolla tutustutamme opiskelijat SUEK:n toimintaan ja teemoihin, sillä opiskelijoiden on tärkeä hahmottaa oma roolinsa osana vastuullista liikuntaa ja urheilua sekä tietää, mistä löytyy tarvittaessa lisätietoa.

  Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla koulutuksemme tavoitteena on antaa opiskelijoille riittävästi tietoa SUEK:n teemoista, jotta he osaavat soveltaa tietouttaan arjessa oman lajinsa parissa. Varmistamme, että ammatti- ja erikoisammattitutkinnoillamme opiskelevat valmentajat tuntevat heitä ja urheilijoita koskevat säännöstöt ja sitoumukset, jotta he ovat kykeneväisiä auttamaan urheilijoita toimimaan säännöstöjen mukaisesti.

  Koulutustapana toimivat SUEK:n verkkokoulutukset sekä Santasport Lapin Urheiluopiston SUEK:n kouluttaman vastuuhenkilön pitämät luennot ja koulutukset. SUEK:n kouluttama vastuuhenkilö pitää huolen ja varmistaa, että koulutuksissa hyödynnetään SUEK:n ajantasaisia koulutusmateriaaleja.

 • Viestintä

  Hyvä toiminta tarvitsee näkyvyyttä sekä ohjeistuksen viestinnästä. Tehokkaalla viestinnällä pidämme asian esillä, jolloin urheilijat, eivätkä muut toimijat unohda antidopingasioita tai kilpailumanipulaation torjuntaa. Kun asiat ovat esillä, niistä tulee luonnollinen osa toimintaa ja arvopohjaa, jolloin valitettavilta vahingoilta on suurempi todennäköisyys säästyä. Viestintä kertoo myös ulospäin urheiluopistomme arvopohjasta ja -valinnoista.

  Viestintäkampanjat

  Toteutamme reiluun kilpailuun liittyviä viestintäkampanjoita ympäri vuoden. Näitä ovat muun muassa huhtikuisin vietettävä kansainvälinen Play True -päivä, jolloin nostamme omassa viestinnässämme esille reilun pelin teemoja. Joulukuussa vietetään myös kansainvälistä korruption vastaista päivää, jolloin tuomme viestinnän kautta esille yhdessä oppilaitosverkostojemme kanssa kilpailumanipulaation torjuntaan liittyviä aiheita.

  Kampanjatyyppisen viestinnän ohella viestimme reilun kilpailun teemoista myös muina ajankohtina oman viestintäsuunnitelmamme mukaisesti.

  Kriisiviestintä

  Hyvästä toiminnasta huolimatta olemme varautuneet mahdollisiin kriiseihin ja niistä viestimiseen. Santasport Lapin Urheiluopistolla on oma erillinen kriisiviestinnän ohjeistus sekä nimetty kriisiviestintäryhmä. Kriisiviestintäryhmä nimetään vuosittain.

  Keskeistä kriisiviestinnässä on myös yhteistyö SUEK:n ja muiden mahdollisten asianosaisten kanssa.

  Säännöstöt ja sopimukset

  Urheiluopistot ovat sopimuksellaan sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. Urheiluopistona olemme velvollisia noudattamaan myös lajikohtaisia säännöstöjä sekä eri arvokilpailuihin ja kilpailutapahtumiin liittyviä säännöstöjä.

  Noudatamme toiminnassamme urheilun eettisiä periaatteita. Urheilijat ja valmentajat ovat velvoitettu noudattamaan Suomen, Kansainvälisen Olympiakomitean sekä lajin kansainvälisen liiton antidopingsäännöstöjä, ja toimimaan yhteistyössä antidopingorganisaatioiden kanssa mahdollisten dopingrikkomusten selvittämisessä.

  Sitoudumme myös olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon. Mikäli opistotoimija epäilee tai havaitsee urheilukilpailujen manipulointia joko itselle ehdotettuna tai muutoin, sitoutuu hän ilmoittamaan siitä välittömästi työnantajalle sekä Suomen Urheilun Eettinen Keskus SUEK:lle esimerkiksi ILMO-palvelun kautta. Opistotoimijamme sitoutuvat olemaan lyömättä vetoa läheisistä kohteista sekä jakamatta sisäpiiritietoa ulkopuolisille.

 • Dopingvalvonta

  Suomen antidopingsäännöstön perusteella SUEK:lla ja muilla antidopingorganisaatioilla on oikeus tehdä dopingtestejä urheilijoille, jotka ovat urheilujärjestöjen tai muiden yhteisöjen säännöstöjen perusteella tai sopimuksella sitoutuneet antidopingsäännöstöön. Järjestäytyneeseen urheilu- ja kilpailutoimintaan osallistuvat urheilijat ovat dopingvalvonnan piirissä.

  Dopingtestejä voivat tehdä urheilijoille Suomessa SUEK, WADA sekä kansainväliset lajiliitot. Testiryhmän jäsenten tulee aina esittää virallinen valtuutus, esimerkiksi testaajakortti. Dopingtestiryhmän saapuminen paikalle tapahtuu lähes aina ennalta ilmoittamatta. Testien sujuvaan suorittamiseen tarvitaan aina ulkopuolisilta suljettu testaustila.

  Yhteisen sopimuksen mukaan urheiluopistoilla on asiakkaiden nähtävillä tieto, että opisto saa luovuttaa majoitustiedot opiston tiloissa yöpyvistä antidopingsäännöstön piiriin kuuluvista urheilijoista dopingtestaajille. Testaajien tiedustelut majoitus- ja harjoitustiedoista ovat luottamuksellisia, eikä niitä tule välittää esimerkiksi tiedustelujen kohteille.

  Henkilökuntamme suhtautuu antidopingtoimintaan sekä dopingvalvontaan myönteisesti ja pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan auttamaan dopingtestiryhmää testauksen toteuttamisessa, esimerkiksi auttamalla testiryhmää tavoittamaan testattavan urheilijan, avustamaan tiloihin sisäänpääsyssä sekä testaustilojen järjestämisessä.

 • Toiminta kilpailumanipulaatioepäilyissä

  Tämän sivun osiossa ”Ilmoita urheilurikkomuksesta” on linkki SUEK:n raportointikanavaan, jossa henkilö pystyy ilmoittamaan mahdollisesta kilpailumanipulaatioepäilystä. Lisäksi olemme nimenneet reilun kilpailun ohjelman yhteyshenkilön, joka vastaa Santasport Lapin Urheiluopistoon liittyvien kilpailumanipulaatioepäilyjen tai epäasiallista käytöstä koskevien asioiden käsittelystä.

  Yhteyshenkilömme ilmoittaa kaikista tapauksista SUEK:n tutkintapäällikölle, joka ohjeistaa asian etenemisessä. Tarvittaessa SUEK vie asian kansallisen yhteistoimintaryhmän käsiteltäväksi, joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Asianosaisia tiedotetaan käsittelyn päättämisestä tai sen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

  Urheiluopistomme yhteyshenkilöt

  Teo Jeskanen
  Vastuullisuusasiantuntija, Santasport Lapin Urheiluopisto
  teo.jeskanen@santasport.fi
  puh. +358 40 710 6381

  Reijo Jylhä
  Urheiluakatemiapäällikkö, Santasport Lapin Urheiluopisto
  reijo.jylha@santasport.fi
  puh. +358 40 168 0553

 • Ilmoita urheilurikkomuksesta

  Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio-, katsomoturvallisuus- tai muuta urheilun eettistä rikkomusta. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen nimettömästi tai nimelläsi urheilutoimijan epäeettisestä toiminnasta, esimerkiksi häirinnästä. Ilmoituksesi sisältö käsitellään luottamuksellisesti.

  Kaikki saatu tieto analysoidaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille.

  ILMO-palveluun pääset tästä

Vastuullisuusasiat


Teo Jeskanen

Vastuullisuusasiantuntija

etunimi.sukunimi@santasport.fi

Puh. 040 710 6381

Turvallisuusasiat


Oula-Matti Peltonen

Kouluttaja, Turvallisuusasiantuntija, LEO-koulutus, Skipatrol

etunimi.sukunimi@santasport.fi

Puh. 040 754 7613