Perustutkinnot

Kolme perustutkintoa liikunnan parissa

Santasport Lapin Urheiluopiston koulutuksen peruskiviä ovat toisen asteen perustutkinnot liikunnanohjauksen, kasvatus- ja ohjausalan sekä tanssialan parissa. Kun olet meillä, opiskelet Ounasvaaran liikuntakampuksella hyvissä olosuhteissa lähellä luontoa ja Rovaniemen keskustaa.

Perustiedot

 • Perustutkinnot

  Santasport Lapin Urheiluopistossa on mahdollista suorittaa kolme toisen asteen ammatillista perustutkintoa, jotka avaavat laaja-alaisen ikkunan liikunnan ja vapaa-ajan ohjaustehtäviin.

  Liikunnanohjauksen perustutkinto opettaa suunnittelemaan ja toteuttamaan liikunnallisia kokonaisuuksia erilaisille kohderyhmille. Liikunnanohjauksen perustutkintoon on mahdollista kouluttautua myös huippu-urheilupolulla.

  Tanssialan perustutkinto valmistaa ammattitanssijaksi sekä muihin tanssin alan tehtäviin tanssi- ja musiikkiteatterillista osaamista kehittäen.

  Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto mahdollistaa työn esimerkiksi nuoristotiloissa, järjestöissä sekä erilaisissa projekteissa, joissa luodaan mahdollisuuksia harrastus- ja vapaa-aikatoiminnalle.

 • Urheilu ja opiskelu

  Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

  Santasport Lapin Urheiluopistolla ja Lapin koulutuskeskus REDUssa sinulla on mahdollisuus yhdistää ammatillinen peruskoulutus ja tavoitteellinen valmentautuminen akatemiaurheilijana Lapin urheiluakatemiassa.

  Santasport Lapin Urheiluopisto ja Lapin koulutuskeskus REDU ovat UrheiluAmikset –verkoston oppilaitos. Olemme myös Olympiakomitean huippu-urheiluverkostoon kuuluva oppilaitos. Opetusministeriö on myöntänyt näille oppilaitoksille erityisen tehtävän urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi.

  Meille on tärkeää pyrkiä takaamaan urheilijoiden jaksaminen niin opiskelussa, päivittäisessä harjoittelussa kuin kilpailu- ja harjoitusmatkojen aikanakin. Siksi haluamme löytää ja suunnitella sopivat yksilölliset sekä joustavat toimintamallit, jotka mahdollistavat opiskelun urheilun ohella.

  Urheilijoiden opetusjärjestelyt

  Urheilupainotteisesti opiskelevat urheilijat voivat suorittaa REDUn ja Santasport Lapin Urheiluopiston perustutkintoja. He suorittavat kaikki koulutusalaansa kuuluvat opintokokonaisuudet. Urheiluvalmennusta voi hyödyntää valinnaisissa tutkinnon osissa ja yhteisten tutkinnon osien valinnaisissa osissa. Opintojen ja urheilun yhdistäminen vaatii urheilijalta oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja joustavuutta.

  Urheiluvalmennus Lapin urheiluakatemiassa

  Lapin urheiluakatemian keskeisin tehtävä on nuorten urheilijoiden harjoittelun ja opiskelun kokonaisvaltainen tukeminen. Päälajeihin kuuluvat mm. lentopallo, jalkapallo ja jääkiekko. Kaiken kaikkiaan urheiluakatemiassa toimii yhdeksän lajiryhmää sekä yleisvalmennusryhmä pienempien lajien edustajille. Kaikkien lajiryhmien valmennuksesta vastaavat kokeneet ammattivalmentajat.

  Käytännön toteutus pohjautuu urheilijan, oppilaitoksen sekä valmentajan kanssa laadittuun henkilökohtaiseen suunnitelmaan. Harjoittelu jakautuu lajiharjoitusten lisäksi voima- ja taitovalmennukseen sekä valmennuksen tukipalveluihin.

  Lapin urheiluakatemia on yksi Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluakatemioista.

  Lapin urheiluakatemian sivut

 • Väyläopinnot: yksilöllinen polku korkeakouluopintoihin Lapin AMKiin

  Jatko-opinnot ammattikorkeakoulussa on mahdollista aloittaa jo ammatillisen toisen asteen perustutkinnon yhteydessä.

  Väyläopinnot ovat jatko-opintoja suunnittelevalle yksilöllinen polku Lapin AMKiin. Voit aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun Lapin AMK:ssa jo ammatillisen perustutkinnon opiskelun yhteydessä. Väyläopinnot ovat saman alan ammattikorkeakouluopintoja.

  Opiskelu tapahtuu samoissa ryhmissä ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Väyläopinnot ovat 15 opintopisteen kokonaisuuksia, jotka tunnistetaan hakeutuessasi myöhemmin erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun siten, että opiskeluaikasi lyhenee.

  Hakeutuminen

  Voit hakeutua väyläopintoihin, jos suoritat Santasport Lapin Urheiluopistossa liikunnanohjauksen, kasvatus- ja ohjausalan tai tanssialan perustutkintoa.

  Haku väyläopintoihin tapahtuu toukokuussa ja marraskuussa. Tieto hakukohteista avataan maaliskuussa ja syyskuussa. Ole yhteydessä opinto-ohjaajaasi ja kerro kiinnostuksestasi hakeutua väyläopintoihin. Opon kanssa käydyn keskustelun jälkeen voit hakeutua väyläopintoihin. Lisätietoa hakeutumisesta Lapin AMKin sivuilta.

  Väyläopintojen jälkeen

  Väyläopintojen suorittamisen jälkeen voit hakea Lapin AMK:n tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Tutkinto-opiskeluaika Lapin AMK:ssa lyhenee väyläopintojen ja ammatillisella perustutkinnolla hankitun osaamisen sekä siihen liittyvän osaamisen tunnistamisen myötä. Opiskelijan hallitessa ensimmäisen lukuvuoden osaamisen, hän voi jatkaa opintojaan suoraan toiselle vuodelle tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen.

Lisätiedot


Taina Tuomitie

Opintosihteeri

education@santasport.fi

Puh. 040 710 6346