Aukioloajat  |   Vastaanotto 020 798 4202   |   Myynti 020 798 4222

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Tutkintonimike nuoriso- ja yhteisöohjaaja

1.8.2018 alkaen Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala. Tutkinnon perusteet löytyvät TÄÄLTÄ!

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja tekee työtä kasvatus- ja ohjausalalla eri-ikäisten ihmisten parissa. Työpaikkoja voivat olla esimerkiksi nuorisotilat, iltapäiväkerhot, järjestöt tai erilaiset projektit, joissa luodaan mahdollisuuksia eri-ikäisten harrastus- ja vapaa-aikatoiminnalle.

Työtä tehdään yleensä kunnan, kansalaisjärjestön tai yksityisen yrityksen palveluksessa tai itsenäisenä ammatin harjoittajana. Työtä tehdään usein yhteistyössä kodin, koulun, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajalta vaaditaan vastuullisuutta, luotettavuutta, sosiaalista herkkyyttä sekä motivointi- ja empatiakykyä. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja osaa innostaa, ohjata, motivoida ja kasvattaa sekä järjestää tavoitteellista ja elämyksiä tuottavaa toimintaa. Tärkeänä tavoitteenasi on yhteisöllisyyden vahvistaminen.

 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon sisältö

Ammattilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat (110osp):      

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen

 

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yhteensä 35osp):

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen
 • Huippuosaajana toimiminen
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentuminen
 • Yrityksessä toimiminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu

 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Opetussuunnitelma (1.1.2018 jälkeen aloittaneet)

 

Koulutukseen hakeutuminen

Yhteishaku 19.2.-12.3.2019.

Pääsykokeet 16.5.2019.

Pääsykokeisiin kutsutaan kaikki kutsukirjeellä lisätietojen kera.

Ilmoittaudu osallistuvasi pääsykokeisiin TÄSTÄ.

 

Kasvatus- ja ohjausalan pääsy- ja soveltuvuuskokeessa testataan hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, eli aktiivisuutta, yritteliäisyyttä ja vastuun ottamista. Lisäksi selvitetään sosiaalisuutta, eli halua ja taitoa ihmisten kanssa toimimiseen, sekä ilmaisutaitoa. Pääsykokeessa on haastattelu sekä ryhmätilanne. Maksimi pistemäärä on 10p.

Pisteytys jakaantuu seuraavasti:

1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-5 p

2. Sosiaalisuus ja ilmaisutaito 0-5 p

3. Kokeista pois jääminen (ei osallistunut) tai hylätty pääsy- ja soveltuvuuskoe 0 pistettä: hakija ei voi tulla valituksi hakutoiveisiin, joihin pisteet siirtyvät.

 

Muut hakijat

Jatkuva haku

Toisen asteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet hakijat hakevat sähköisellä hakulomakkeella suoraan oppilaitokseen.

Lomake löytyy TÄÄLTÄ.

 

Lisätiedot
Opintosihteeri
Taina Tuomitie
020 798 4205
education(at)santasport.fi


Emmi Seppänen
020 798 4365
emmi.seppanen(at)santasport.fi