Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Tutkintonimike on nuoriso- ja yhteisöohjaaja (180 osp)

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja tekee työtä kasvatus- ja ohjausalalla eri-ikäisten ihmisten parissa. Työpaikkoja voivat olla esimerkiksi nuorisotilat, iltapäiväkerhot, järjestöt tai erilaiset projektit, joissa luodaan mahdollisuuksia eri-ikäisten harrastus- ja vapaa-aikatoiminnalle.

Tietoa koulutuksesta

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto koostuu pakollisista ammatillisista tutkinnon osista (110 osp), valinnaisista tutkinnon osista (35 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Työtä tehdään yleensä kunnan, kansalaisjärjestön tai yksityisen yrityksen palveluksessa tai itsenäisenä ammatin harjoittajana. Työtä tehdään usein yhteistyössä kodin, koulun, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kenelle koulutus sopii

Nuoriso- ja yhteisöohjaajalta vaaditaan vastuullisuutta, luotettavuutta, sosiaalista herkkyyttä sekä motivointi- ja empatiakykyä. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja osaa innostaa, ohjata, motivoida ja kasvattaa sekä järjestää tavoitteellista ja elämyksiä tuottavaa toimintaa. Tärkeänä tavoitteenasi on yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Hakeminen yhteishaussa

Koulutukseen haetaan yhteishaussa 23.2.–7.4.2021 opintopolku.fi -kautta.

Muut hakijat/ Jatkuva haku

Voit hakea suoraan oppilaitokseen sähköisellä hakulomakkeella ns. “jatkuvassa haussa”.  Hakulomakkeet löytyvät jokaisen koulutusohjelman omalta sivulta oikeasta yläkulmasta.

Kuka voi hakea jatkuvassa haussa?
Jos olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tai korkeakoulututkinnon tai sinulla on työelämästä hankittua osaamista.

Soveltuvuuskoe

Kevään yhteishaun pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään 20.5.2021. Valinta perustuu koulutodistukseen sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Kasvatus- ja ohjausalan pääsy- ja soveltuvuuskokeessa testataan seuraavia asioita:

  • Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0–3 pistettä
  • Sosiaalisuus ja ilmaisutaito  0–4 pistettä
  • Ongelmanratkaisutaito 0-3 pistettä

Urheilijoille

Perustutkintoon hakevalla kilpa – ja huippu-urheilijalla on mahdollisuus samalla hakeutua Lapin urheiluakatemiaan.

Urheiluakatemiaan pyrkivän on haun yhteydessä täytettävä erillinen urheilijatietolomake, johon pääset tästä.

Lisätietoja urheiluAkatemiasta

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

 

Jatkuva haku

Jatkuva haku käynnissä 31.12.2021 saakka.

Hae koulutukseen

Lisätiedot


Taina Tuomitie

Opintosihteeri

education@santasport.fi

Puh. 040 710 6346


Jaa sivu eteenpäin

Opiskelijaksi hakeminen

Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan kunkin vuoden yhteishaussa, kun taas aikuisille suunnattuihin lisäkoulutuksiin haetaan kunkin koulutusohjelman sivulla sähköisellä lomakkeella. Yhteishaussa hakevat ainoastaan peruskoulupohjaiset sekä ylioppilaat.

Opiskelu

Tälle sivulle on kerätty Santasport Lapin Urheiluopistossa opiskelevalle tietoa esimerkiksi lukukausien alkamisajankohdista ja lomista. Täältä löydät kootusti myös linkit Reduun ja Studentaan sekä muuta arvokasta tietoa opiskeluun liityen.