Liikunnanohjauksen perustutkinto

Tutkintonimike on liikuntaneuvoja (180 osp)

Liikunnanohjauksen perustutkinnon koulutus toteutetaan Rovaniemen Ounasvaaralla monipuolisessa toimintaympäristössä. Liikuntaneuvojana pääset toimimaan vaihtelevissa asiakaspalvelutilanteissa soveltaen toimintaasi yksilön tai ryhmän mukaisesti.

Tutkintoinfo

 • Tietoa koulutuksesta

  Toisen asteen ammatillinen koulutus tarjoaa laaja-alaisen näkemyksen liikunnan ja vapaa-ajan ohjaustehtävistä. Opinnot ovat toiminnallisia, yhteisöllisiä ja käytännönläheisiä. Yhdistämme liikunnan ohjaamisen osaamista joustavasti oppilaitos- ja työelämäympäristöissä, jolloin opiskelija saa käytännönläheisiä tietoja ja taitoja liikunnan eri osa-alueilta.

  Opiskelijoillamme on myös mahdollisuus osallistua erilaisiin kansainvälisiin huippu-urheilun projekteihin opintojensa aikana. Tutkinto sisältää vähintään 35 osp työssäoppimista. Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

  lue lisää opintopolusta

 • Kenelle koulutus sopii?

  Toisen asteen koulutuksen voi suorittaa joko ammatillisena koulutuksena tai halutessasi myös lukio-opintomahdollisuutena.

  Lukion tai toisen ammatillisen koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus suorittaa koulutus tiivistetysti noin 1,5 vuodessa.

 • Yhteishaku

  Toisen asteen yhteishaku 20.2.-19.3.2024. Haku opintopolku.fi -palvelussa.

  Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulutaustaisille hakijoille.

  Yhteishaun valintaperusteet

  Yhteishaussa saat

  • 6 pistettä siitä, jos olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet TAI
  • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esim. kymppiluokka, TUVA-koulutus
  • 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä
  • 1–8 pistettä painotettavista arvosanoista (kolme parasta huomioidaan musiikista, liikunnasta, kuvataiteesta, käsityöstä ja kotitaloudesta)
  • 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
  • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.
 • Jatkuva haku

  Jatkuvan haun kautta voit hakea suoraan oppilaitokseen ympäri vuoden. Jatkuva haku sopii sinulle, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

  • lukion oppimäärä
  • ylioppilastutkinto
  • toisen ammatillisen tutkinnon tai vähintään yhteiset tutkinnon osat.

  Jatkuvan haun valintaperusteet

  • Pääsy-ja soveltuvuuskoe (0–10 pistettä)
  • Terveydentila- ja toimintakykyvaatimusten täyttyminen.
 • Pääsy- ja soveltuvuuskoe

  Hakija osallistuu ylimmän hakukohteensa pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen ja samat pisteet siirtyvät hänen mahdollisiin muihin liikunnanohjauksen perustutkinnon hakukohteisiin.

  Jos saat 0 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta, sinua ei voida valita koulutukseen, jossa on erityiset terveydentilavaatimukset (ns. SORA-tutkinto). Liikunnanohjauksen perustutkinto kuuluu SORA-tutkintoihin.

  HUOM! Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

  Pisteytys

  Voit saada pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0–10 pistettä.

  • Liikunnallisuus 0–4 pistettä
  • Vuorovaikutus, itsensä ilmaisu ja sosiaaliset taidot 0–6 pistettä.

  Yhteishaun soveltuvuuskoepäivämäärät

  • 13.5.2024

  Pääsy- ja soveltuvuuskokeita jatkuvan haun kautta hakeneille järjestetään erillisten ilmoitusten mukaisesti.

 • Opiskelun kustannukset

  Liikunnanohjauksen perustutkintoa suorittavat opiskelijat saavat maksuttoman opetuksen, ateriat sekä majoituksen opetussuunnitelman mukaisilta päiviltä.

  Asuntola sijaitsee urheiluopiston pihapiirissä. Huoneet ovat kahden hengen soluasuntoja, joiden peruskalustukseen kuuluu pöytä, tuoli, vuode, jääkaappi sekä televisio. Kaikissa huoneissa on myös oma kylpyhuone. Keittiö sijaitsee asuntolan yhteisissä tiloissa. Opiston alueella on maksuton WiFi-yhteys.

  Viikonloppuasuminen ja -ruokailu ovat maksullisia. Mikäli opiskelija tarvitsee huoneen käyttöön myös viikonloppuisin, laaditaan kirjallinen vuokrasopimus. Vuokra on 530,00 €/lukukausi, joka laskutetaan 1-3 erässä. Vuokrasopimukset tehdään elo-, syyskuun aikana, joten opiskelijalla on mahdollisuus tutustua asuntolassa asumiseen elokuun ajan. Opiskelijalla on mahdollisuus asua myös oppilaitoksen ulkopuolella omalla kustannuksella.

  Kustannuksia opiskelijalle tulee opiskelumateriaalista, välineiden ja oppikirjojen hankinnasta, opintomatkoista sekä valinnaisaineiden mahdollisista lisäkustannuksista.

  Opiskelijalla on mahdollisuus saada valtion opintotukea. Tutkinnon suorittaminen mahdollistaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

 • Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

  Liikuntaneuvojat työskentelevät liikunnanohjaajina, liikuntaneuvojina, ryhmäliikunnan ohjaajina, kuntosaliohjaajina, uimavalvojina, soveltavan liikunnan ohjaajina, työhyvinvoinnin edistäjinä, valmentajina, iltapäivätoiminnan ohjaajina, liikunnallisten elämyspalvelujen ohjaajina ja tuottajina sekä personal trainereina.

  Tyypillisiä työympäristöjä ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, kuntokeskukset, uimahallit, urheiluseurat ja -järjestöt, urheiluopistot, yritykset ja muut liikuntapalveluja tuottavat organisaatiot.

  Yhä useammat liikunnan ammattilaiset ovat myös ryhtyneet yksityisyrittäjiksi ja tarjoavat näin osaamistaan konsultointipalvelujen kautta.

 • Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

  Liikunnanohjauksen perustutkinto kuuluu ns. SORA-tutkintoihin, joihin liittyy hakijan terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia.

  Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032/2011 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

  Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

  Lisäksi vuoden 2012 alusta voimaan astunut SORA-lainsäädäntö edellyttää rikosrekisteriotteen pyytämistä (L 951/2011, 32 a § 4 mom.) jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

 • Urheilijoille – Lapin urheiluakatemia

  Liikunnanohjauksen perustutkintoon hakevalla urheilijalla on mahdollisuus samalla hakeutua Lapin urheiluakatemiaan. Tälle urheilijan polulle pyrkivän on liikunnanohjauksen tutkintoon haun yhteydessä vastattava erillisiin urheilijan lisäkysymyksiin, jotka aukeavat hakukohteiden alle automaattisesti Opintopolku -palvelussa.

  Lisätietoja urheiluakatemiasta

 • Huippu-urheilijan LPT

  Huippu-urheilua tukeva koulutuspolku on tarkoitettu ensisijaisesti omassa lajissaan oleville ikäluokkansa huipuille, jotka elävät tärkeitä vuosia huippu-urheilijaksi kasvamisessa. Tutkinto suoritetaan joustavasti harjoittelun ja kilpailutoiminnan ehdoilla. Katso lisää huippu-urheilijan LPT:stä alla olevasta linkistä.

  Lisätietoja koulutuksesta

Jatkuva haku

Lisätiedot


Taina Tuomitie

Opintosihteeri

education@santasport.fi

Puh. 040 710 6346


Jaa sivu eteenpäin