Liikunnanohjauksen perustutkinto

Tutkintonimike on liikuntaneuvoja (180 osp)

Tutkinnon suorittanut voi toimia ohjaajana julkisen hallinnon, liikuntajärjestöjen ja yksityisen sektorin tarjoamissa liikunnan ja vapaa-ajan ohjaustehtävissä. Liikuntaneuvoja pääsee työskentelemään ihmisten parissa erilaisten harrastusmahdollisuuksien keskellä.

Tietoa koulutuksesta

Toisen asteen ammatillinen koulutus tarjoaa laaja-alaisen näkemyksen liikunnan ja vapaa-ajan ohjaustehtävistä. Opiskelija saa käytännönläheisiä tietoja ja taitoja liikunnan eri osa-alueilta ja oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan liikunnallisia kokonaisuuksia erilaisille kohderyhmille. Opiskelijoillamme on myös mahdollisuus osallistua erilaisiin kansainvälisiin huippu-urheilun projekteihin opintojensa aikana. Tutkinto sisältää vähintään 35 osp työssäoppimista. Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Kenelle koulutus sopii

Toisen asteen koulutuksen voi suorittaa joko ammatillisena koulutuksena tai halutessasi myös lukio-opintomahdollisuutena. Lukion tai toisen ammatillisen koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus suorittaa koulutus tiivistetysti n. 1,5 vuodessa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan 2021 yhteishaussa. Yhteishaku osoitteessa www.opintopolku.fi

Muut hakijat/ Jatkuva haku

Voit hakea suoraan oppilaitokseen sähköisellä hakulomakkeella ns. “jatkuvassa haussa”.  Hakulomakkeet löytyvät jokaisen koulutusohjelman omalta sivulta oikeasta yläkulmasta.

Soveltuvuuskoe

Kevään 2021 soveltuvuuskoe järjestetään: 17.5.2021.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu liikunnallisuutta sekä alalle soveltuvuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä  pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0-10 pistettä.

Opiskelun kustannukset

Lapin Urheiluopistossa tutkintoa suorittava opiskelija saa maksuttoman opetuksen, ateriat ja majoituksen kahden hengen huoneissa opiskelupäivinä. Kustannuksia opiskelijalle tulee opiskelumateriaalista, välineiden ja oppikirjojen hankinnasta, opintomatkoista sekä valinnaisaineiden mahdollisista lisäkustannuksista. Opiskelijalla on mahdollisuus saada valtion opintotukea. Tutkinnon suorittaminen mahdollistaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opetushallitus on hyväksynyt ammatillisiin perustutkintoihin ja joihinkin ammatillisiin näyttötutkintoihin vaikuttavasta opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuista (SORA).

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joihin SORA-lainsäädäntö vaikuttaa, on lueteltu SORA-määräyksessä 23.12.2011 nro 39/011/2011. Määräykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen toistaiseksi.

Urheilijoille

Liikunnanohjauksen perustutkintoon hakevalla kilpa – ja huippu-urheilijalla on mahdollisuus samalla hakeutua Lapin urheiluakatemiaan.

Urheiluakatemiaan pyrkivän on liikunnanohjauksen tutkintoon haun yhteydessä täytettävä erillinen urheilijatietolomake, johon pääset tästä.

Lisätietoja urheiluakatemiasta

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Liikuntaneuvojat työskentelevät liikunnan ohjaajina, liikuntaneuvojina, ryhmäliikunnan ohjaajina, kuntosaliohjaajina, uimavalvojina, soveltavan liikunnan ohjaajina, työhyvinvoinnin edistäjinä, valmentajina, iltapäivätoiminnan ohjaajina, liikunnallisten elämyspalvelujen ohjaajina ja tuottajina sekä personal trainereina. Tyypillisiä työympäristöjä ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, kuntokeskukset, uimahallit, urheiluseurat ja -järjestöt, urheiluopistot, yritykset ja muut liikuntapalveluja tuottavat organisaatiot. Liikuntaneuvoja voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana.

 • Liikunnanohjauksen pt – Urheillen ammattiin LENTOPALLOILIJA, JÄÄKIEKKOILIJA, JALKAPALLOILIJA

  Liikunnanohjauksen perustutkinto – Urheillen ammattiin LENTOPALLOILIJA, JÄÄKIEKKOILIJA, JALKAPALLOILIJA

  Tavoitteellisen Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Santasport Lapin Urheiluopistolla. Kohderyhmänä lentopallon, jääkiekon ja jalkapallon aktiivisesti huipulle pyrkivät pelaajat. Opinnoissa yhdistyvät liikunnanohjauksen perustutkinto, urheiluakatemiavalmentautuminen. Valmentautumisessa vahvasti mukana seurat ja lajiliitot. Jalkapallossa UEFA (Union of European Football Association) – yhteistyö.

  Tarvitset liitolta/seuralta/valmentajalta  suosituksen hakemukseen.

  Urheilu ja Opiskelu on sisäoppilaitosmuotoista; asuminen, ruokailut ja opiskelu on kiinteästi Santasport Lapin Urheiluopistoympäristössä.

  Saat tavoitteellisesta urheilusta osaamista ja kerrytät opintojasi. Opiskelu on joustavaa valmentautumisen, harjoittelun ja kilpailutoiminnan ehdoilla.

  Kehityt huippu-urheilijaksi ja liikunnan ammattilaiseksi.

  • Liikunnanohjauksen perustutkintoon on pääsy- ja soveltuvuuskoe 17.5.
  • Haku jatkuvassa haussa

  Lisätietoja:

  opintosihteeri Taina Tuomitie, puh 040 710 6348, education@santasport.fi

Lisätiedot


Taina Tuomitie

Opintosihteeri

education@santasport.fi

Puh. 040 710 6346


Jaa sivu eteenpäin

Opiskelijaksi hakeminen

Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan kunkin vuoden yhteishaussa, kun taas aikuisille suunnattuihin lisäkoulutuksiin haetaan kunkin koulutusohjelman sivulla sähköisellä lomakkeella. Yhteishaussa hakevat ainoastaan peruskoulupohjaiset sekä ylioppilaat.

Opiskelu

Tälle sivulle on kerätty Santasport Lapin Urheiluopistossa opiskelevalle tietoa esimerkiksi lukukausien alkamisajankohdista ja lomista. Täältä löydät kootusti myös linkit Reduun ja Studentaan sekä muuta arvokasta tietoa opiskeluun liityen.