Liikunnanohjauksen perustutkinto

Tutkintonimike on liikuntaneuvoja (180 osp)

Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittanut voi toimia liikunnanohjaajana julkisen hallinnon, liikuntajärjestöjen ja yksityisen sektorin tarjoamissa liikunnan ja vapaa-ajan ohjaustehtävissä. Liikuntaneuvoja pääsee työskentelemään ihmisten parissa erilaisten harrastusmahdollisuuksien keskellä.

Tietoa koulutuksesta

Toisen asteen ammatillinen koulutus tarjoaa laaja-alaisen näkemyksen liikunnan ja vapaa-ajan ohjaustehtävistä. Opiskelija saa käytännönläheisiä tietoja ja taitoja liikunnan eri osa-alueilta ja oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan liikunnallisia kokonaisuuksia erilaisille kohderyhmille. Opiskelijoillamme on myös mahdollisuus osallistua erilaisiin kansainvälisiin huippu-urheilun projekteihin opintojensa aikana. Tutkinto sisältää vähintään 35 osp työssäoppimista. Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Kenelle koulutus sopii

Toisen asteen koulutuksen voi suorittaa joko ammatillisena koulutuksena tai halutessasi myös lukio-opintomahdollisuutena. Lukion tai toisen ammatillisen koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus suorittaa koulutus tiivistetysti n. 1,5 vuodessa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan 2022 yhteishaussa 22.2. – 22.3.2022.  Yhteishaku osoitteessa www.opintopolku.fi

Muut hakijat/ Jatkuva haku

Voit hakea suoraan oppilaitokseen sähköisellä hakulomakkeella ns. “jatkuvassa haussa”.  Hakulomakkeet löytyvät jokaisen koulutusohjelman omalta sivulta oikeasta yläkulmasta.

Kuka voi hakea jatkuvassa haussa?
Jos olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tai korkeakoulututkinnon tai sinulla on työelämästä hankittua osaamista.

Soveltuvuuskoe

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu liikunnallisuutta sekä alalle soveltuvuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä  pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada 0-10 pistettä.

Jatkuvan haun soveltuvuuskokeet 2022:

16.5., 23.5. (yhteishaun yhteydessä), 15.8., 12.9.

Opiskelun kustannukset

Lapin Urheiluopistossa tutkintoa suorittava opiskelija saa maksuttoman opetuksen, ateriat ja majoituksen kahden hengen huoneissa opiskelupäivinä. Kustannuksia opiskelijalle tulee opiskelumateriaalista, välineiden ja oppikirjojen hankinnasta, opintomatkoista sekä valinnaisaineiden mahdollisista lisäkustannuksista. Opiskelijalla on mahdollisuus saada valtion opintotukea. Tutkinnon suorittaminen mahdollistaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Liikuntaneuvojat työskentelevät liikunnan ohjaajina, liikuntaneuvojina, ryhmäliikunnan ohjaajina, kuntosaliohjaajina, uimavalvojina, soveltavan liikunnan ohjaajina, työhyvinvoinnin edistäjinä, valmentajina, iltapäivätoiminnan ohjaajina, liikunnallisten elämyspalvelujen ohjaajina ja tuottajina sekä personal trainereina. Tyypillisiä työympäristöjä ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, kuntokeskukset, uimahallit, urheiluseurat ja -järjestöt, urheiluopistot, yritykset ja muut liikuntapalveluja tuottavat organisaatiot.  Yhä useammat liikunnan ammattilaiset ovat myös ryhtyneet yksityisyrittäjiksi ja tarjoavat näin osaamistaan konsultointipalvelujen kautta.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opetushallitus on hyväksynyt ammatillisiin perustutkintoihin ja joihinkin ammatillisiin näyttötutkintoihin vaikuttavasta opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuista (SORA).

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joihin SORA-lainsäädäntö vaikuttaa, on lueteltu SORA-määräyksessä 23.12.2011 nro 39/011/2011. Määräykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen toistaiseksi.

Urheilijoille – Lapin Urheiluakatemia

Liikunnanohjauksen perustutkintoon hakevalla urheilijalla on mahdollisuus samalla hakeutua Lapin urheiluakatemiaan. Tälle urheilulinjalle pyrkivän on liikunnanohjauksen tutkintoon haun yhteydessä vastattava erillisiin urheilijan lisäkysymyksiin, jotka aukeavat hakukohteiden alle automaattisesti Opintopolku -palvelussa.

Lisätietoja urheiluakatemiasta

Urheillen ammattiin – liikunnanohjauksen perustutkinto

Aktiivisesti huipulle pyrkivillä urheilijoilla on mahdollisuus suorittaa liikunnanohjauksen perustutkinto myös joustavasti harjoittelun ja kilpailutoiminnan ehdoilla. Katso lisää huippu-urheiluun suuntaavasta opiskelumallista alla olevasta linkistä.

Lisätietoja koulutuksesta

Jatkuva haku

Haku päättyy 31.12.2022

Hae koulutukseen

Lisätiedot


Taina Tuomitie

Opintosihteeri

education@santasport.fi

Puh. 040 710 6346Jaa sivu eteenpäin

Opiskelijaksi hakeminen

Toisen asteen ammatilliseen peruskoulutukseen haetaan kunkin vuoden yhteishaussa, kun taas aikuisille suunnattuihin lisäkoulutuksiin haetaan kunkin koulutusohjelman sivulla sähköisellä lomakkeella. Yhteishaussa hakevat ainoastaan peruskoulupohjaiset sekä ylioppilaat.

Opiskelu

Tälle sivulle on kerätty Santasport Lapin Urheiluopistossa opiskelevalle tietoa esimerkiksi lukukausien alkamisajankohdista ja lomista. Täältä löydät kootusti myös linkit Reduun ja Studentaan sekä muuta arvokasta tietoa opiskeluun liityen.