E-urheilua pienemmällä hiilijalanjäljellä

Erilaiset kehittämishankkeet kuuluvat osaksi Santasport Lapin Urheiluopiston tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Yksi mielenkiintoinen hanke, joka tällä hetkellä on käynnissä, keskittyy elektronisen urheilun valmennukseen ja siihen, kuinka sitä voisi toteuttaa mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä.

 

Elokuun alussa käynnistynyt kehittämishanke kulkee nimellä E-urheilua pienemmällä hiilijalanjäljellä. Hankkeen toteuttajana toimii Santasport Lapin Urheiluopisto yhdessä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa ja rahoituksesta vastaavat Lapin liitto sekä Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR).

Hankkeen tavoitteena on luoda täysin uusi konsepti e-urheiluvalmennukseen, jossa huomioidaan nykypäivänä paljon keskustelua herättävä vähähiilisyys sekä vastuullinen energiankulutus. Santasportilla hanketyöntekijöinä aloittaneet Miikka Lehto ja Niko Pimiä kertovat, että toiminnan luomisessa sekä itse toiminnassa tavoite on pyrkiä kehittämään toimintatapaa vähähiilisempään suuntaan.

–Emme usko, että hiilijalanjälkeä ollaan yleisellä tasolla mietitty kovinkaan laajasti tähän mennessä, kun puhutaan e-urheiluvalmennuksesta.

–Tässä hankkeessa pyrimme huomioimaan pelaajien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä saada heidät ajattelemaan kestävän kehityksen puolesta, Lehto ja Pimiä kertovat.

Idea hankkeelle sai alkunsa koulun penkiltä, kun Lehto ja Pimiä suorittivat opinnäytetyötään elektroniseen urheiluun liittyen. Samoihin aikoihin halut poikien ja urheiluopiston välillä kohtasivat, kun toivottiin selvitystä voisiko e-urheilua tuoda Lapin Urheiluopiston ympäristöön.

Kohti vähähiilisempää pelaamista

Ympäristötietoisina miehinä Lehto ja Pimiä osaavat kertoa, että yksittäisenkin pelikoneen tuottama hiilijalanjälki on yllättävän paljon, joten miettimistä hiilineutraalimman pelaamisen puolesta varmasti riittää. Yhtenä esimerkkinä miehet mainitsevat muun muassa laitehankinnat, joissa hiilijalanjälkeä voidaan pienentää hankkimalla tarvittavia laitteistoja käytettynä.

Käytettyjä laitteita on jo katseltu ja vaadittavia tiloja kartoitettu, sillä niitä tarvitaan ensimmäisen kerran ensi keväänä. Silloin urheiluopistolla järjestetään pilottileiritykset, joissa selvitetään, kuinka vähähiilisesti e-urheiluvalmennusta voidaan toteuttaa, ja arvioidaan hiilijalanjälkien eroja lähi- ja etävalmennuksen välillä. Leiritykset mahdollistavat myös selvityksen siitä, onko lähivalmennuksella ja etävalmennuksella tuloksellisia eroja.

Käytännön toteutuksessa Miikka Lehto ja Niko Pimiä pääsevät myös mittaamaan laitteiden energiankulutusta ja vaikuttamaan niihin tarpeen vaatiessa. Hankkeen puitteissa halutaan lisäksi mitata matkustukseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä ja minimoida ne niin alas kuin mahdollista.

Pimiä kertoo, että leirityksiin halutaan ottaa mukaan jo olemassa olevia e-urheiluorganisaatioita. Niiden mukaan saamista helpottamaan on saatu yhteistyökumppaniksi Suomen elektronisen urheilun liitto (SEUL ry).

–Meillä on hyvä keskusteluyhteys liittoon ja siellä ollaan oltu hyvin yhteistyöhaluisia ja halutaan tukea tätä hanketta, Pimiä avaa yhteistyön saloja.

Urheilijat tullaan hankkimaan siis osittain sitä kautta, mutta Lehdolla ja Pimiällä on myös omat verkot vesillä ja paikallisuusaspekti halutaan tuoda osaksi kokonaisuutta.

–Tavoitteenamme on saada yksi joukkue Suomen huipulta ja yksi pienempi toimija täältä paikalliselta alueelta. Sellaisesta sekoituksesta voisi olla hyötyä erojen vertailussakin, miehet suunnittelevat.

E-urheilu mukaan akatemiatoimintaan?

Reilun vuoden mittaisen hankkeen kirsikkana toimii ensi kesänä järjestettävä turnaustapahtuma Santasportilla. Turnaustapahtuman suunnittelut ovat vielä alkuvaiheessa, mutta se on selvää, että sen jälkeen Lehdolla ja Pimiällä on jotain kättä pidempää näytettävänä e-urheilusta pienempine hiilijalanjälkineen.

Tulevaisuutta ajatellen molempien odotuksissa on, että e-urheilu vakiinnuttaisi paikkansa omana lajinaan Santasportin valmennuskeskuksessa.

–Sellainen tavoite ja toive on, että saisimme luotua tänne tulevaisuudessa urheiluakatemia- ja leiritoimintaa e-urheilun saralla.

–Alati kasvavassa lajissa urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi fyysisine ja psyykkisine ominaisuuksineen on ja tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää, joten ympäristö toiminnalle olisi täällä optimaalinen, Lehto ja Pimiä päättävät.

Nähtäväksi jää, milloin elektroninen urheilu liittyy lopullisesti valmennuskeskuksen monipuoliseen lajivalikoimaan, mutta ainakin kehittämishankkeen avulla siinä päästään hyvään alkuun ja sen pohjalta saatavat tulokset mahdollistavat valmennustuotteen jatkokehittämisen tulevaisuudessa.

 

Teksti: Harri Nykänen

Kuvat: Santasport Lapin Urheiluopisto & SEUL ry / Arttu Kokkonen


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia