Lapin Lukko päänavaajana seuratoiminnan kehittämishankkeessa – ”Seuralla on vastuu kehittyä”

Kehittämiskumppanuus vastikään käynnistettyä Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hanketta kohtaan on synnyttänyt mielenkiintoa Lapin alueen urheiluseuroissa. Ensimmäinen kumppanuussopimus hankkeeseen solmittiin keskiviikkona Santasport Lapin Urheiluopistolla, kun perinteikäs lappilaisrovaniemeläinen urheiluseura Lapin Lukko sitoutui kehittämään toimintaansa seuran puheenjohtaja Harri Haaviston toimesta.

Lapin Lukon puheenjohtaja Harri Haavisto (vas.) ja projektipäällikkö Jarmo Riski sopivat kehittämiskumppanuudesta Santasport Lapin Urheiluopistolla.

 

Haaviston mukaan velvollisuus ajaa seuran mukaan sen toimintatapoja kehittävään hankkeeseen.

–Koen, että meillä on seurana vastuu siitä, että meidän täytyy kehittyä. Olemme sen velkaa kaikille jäsenillemme ja asiakkaillemme, jotka ovat syy siihen, miksi seura on olemassa. Seuran kehittyminen on tärkeää, jotta meidän seurassa harrastavien toiminta olisi mahdollisimman hyvää.

Haavisto kokee ajankohdan olevan sopiva tämänkaltaiselle kehittämisympäristölle ja näkee kumppanuuden hyödyttävän esimerkiksi seuran valmennuksellisia sekä hallinnollisia tehtäviä.

–Erityisesti hallinnolliset tehtävät ovat monesti kuormittavia ja turhauttavia, ja niissä tällaisten yhteispalkkausten sekä auttavien kumppaneiden hakeminen olisi todella tärkeää, puheenjohtaja kertoo tarpeista seuratoimijan näkökulmasta.

Hanketta johtava projektipäällikkö Jarmo Riski kertoo, että hankkeessa tullaan kehittämään nykyaikaisia työkaluja työn organisointiin, työhyvinvointiin sekä rekrytointiin liittyen, jotka edesauttavat arjen sujumista urheiluseuroissa.

–Pyrimme siihen, että teknologia ja hankkeessa kehitettävät applikaatiot helpottavat seuratoimijoiden arkea ja jaksamista. Uusien seuratoimijoiden mukaan saaminen on nykypäivänä iso haaste, joten näkisin näiden työkalujen madaltavan juuri heidän kynnystään tulla mukaan toimintaan tulevaisuudessa, Riski arvelee.

Lapin Lukon lisäksi Rovaniemen seuraparlamentin puheenjohtajuutta kantava Haavisto ottaa Riskin tavoin puheeksi seuratoimijoiden ja etenkin vapaaehtoisten harvenemisen. Parlamentissa ollaan todettu talkooresurssien määrän vähenevän vuosi vuodelta ja seuraukset sille ovat kauaskantoiset.

–Käytännössä se tarkoittaa sitä, että urheiluseurojen keskeinen tehtävä ja työt keskittyvät aina vain pienemmälle porukalle. Mitä aikaisemmassa vaiheessa urheiluseurat ymmärtävät tämän, sitä nopeammin voidaan varmistaa se, että seurojen olemassaolo ja identiteetti säilyy, ja niitä tärkeitä tehtäviä, jotka liittyvät lasten liikuttamiseen ja liikuntamahdollisuuksien parantamiseen tässä kaupungissa ja maakunnassa, pystymme niihin vastaamaan, Haavisto kertoo.

Seurojen tarpeet etusijalla

Riskin mukaan seuratoiminnan kehittämistoimia jumpataan hankkeessa lajirajattomasti, jolloin seurat oppivat toisiltaan niin hyviä käytänteitä kuin vältettäviä sudenkuoppiakin. Riski korostaa edelleen, että hanketta tehdään seurojen tarpeista ja niiden elinvoimaisuuden puolesta.

–Kaikki sparraustilaisuudet ja koulutukset tapahtuvat seurojen kotipaikkakunnalla. Haluamme tarjota seuroille avun tulemalla heidän luokseen ilman, että heidän tarvitsee tehdä mitään erityisiä järjestelyjä. Lisäksi kehittämiskumppanuus on kaikille seuroille täysin ilmaista hankeaikana, Riski kannustaa seuroja tarttumaan oljenkorteen.

Haavistokin uskoo hankkeen auttavan monia lappilaisia urheiluseuroja niiden omien toimintamallien rakentamisessa sekä kehittämisessä.

–Kun seuran toimintamallit ja -tavat ovat kunnossa, rooleja ja toimenkuvia pystytään jakamaan tehokkaasti. Lisäksi jos ne ovat selkeästi määriteltynä ja kirjattuna, niin uusien toimijoiden perehdyttäminenkin lienee helpompaa.

Ilmoittautuminen kumppaniksi Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hankkeeseen on avoinna kesäkuun loppuun saakka.

ILMOITTAUDU KEHITTÄMISKUMPPANIKSI!

Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hanke hakee kehittämiskumppaneita Lapin alueen urheiluseuroista. Koulutus ja muu hankkeen asiantuntijatoiminta on kaikille seuroille avointa ja maksutonta hankeaikana. Kehittämiskumppaneiksi valitaan urheiluseuroja, jotka osallistuvat ja sitoutuvat hankkeessa rakennettavien toimintamallien pilotointiin ja kehittämiseen.

Ilmoittaudu kehittämiskumppaniksi 30.6. mennessä sähköpostilla: jarmo.riski@santasport.fi

Lisätietoja: Jarmo Riski, projektipäällikkö, p. 040 544 2765


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia