Lapin yliopisto huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen joukkoon – laatutunnus myönnettiin kolmelle uudelle korkeakoululle

Urheiluakatemian jääkiekkoilijoita

Laatutunnus avaa uusia mahdollisuuksia opiskelevien urheilijoiden tukemiseen arjessa. Kuva: Jussi Sirviö.

 

Suomen Olympiakomitea on myöntänyt Lapin yliopistolle huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnuksen. Se tarkoittaa sitä, että opiskelevien urheilijoiden arki on toimivampaa korkeakoulussa, jossa opiskelun ohjaamisen käytänteet todennetusti tukevat urheilijaa urheilun ja opintojen yhdistämisessä. Lapin yliopiston ohella laatutunnuksen saivat tänä keväänä Jyväskylän yliopisto sekä Vaasan ammattikorkeakoulu. Laatutunnuksen saaneet korkeakoulut ovat tehneet jo pitkään tiivistä yhteistyötä omien alueidensa urheiluakatemioiden kanssa.

–Lapin yliopisto tukee huippu-urheilevien opiskelijoiden kaksoisuraa mahdollistamalla yliopisto-opiskelun ja urheilun yhdistämisen. Kyse on opiskelun laadukkaasta tukemisesta varsin hektisessä urheilijan arjessa, kertoo Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi.

Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun tunnustus on herättänyt suurta kiinnostusta korkeakouluverkostossa, ja tätä varten tehtävään auditointiin on hakeutunut tähän mennessä jo 16 korkeakoulua. Ensimmäiset auditoinnit toteutettiin viime vuonna ja syksyllä 2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoululle ja Savonia-ammattikorkeakoululle myönnettiin laatutunnus.

–Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun tunnustus avaa uusia mahdollisuuksia urheilijoiden tukemiseen arjessa, ja korostaa yhteistyön merkitystä korkeakoulun ja urheiluakatemian välillä. Verkosto laajenee, ja se on hienoa. Huippu-urheilijamyönteiset korkeakoulut ovat tärkeä osa huippu-urheilijoiden elämää ja tärkeä askel kohti kokonaisvaltaista urheilijoiden tukemista, toteaa Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja ja huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Heikkinen.

Lapissa saadusta tunnustuksesta ollaan ylpeitä, ja se nähdään merkittävänä asiana tulevaisuutta ajatellen.

–Erityisesti talvilajit ovat isosti meidän vastuulla ja tällä laatutunnuksella on ratkaiseva merkitys niiden urheilijoiden mahdollisuuksiin yhdistää opiskelu ja urheilu tavoitteellisesti Lapissa. Olemme auditoinnin pohjalta tunnistaneet kehittämiskohteet, joita pystymme nyt viemään systemaattisesti eteenpäin yhdessä yliopiston kanssa, Lapin urheiluakatemian urheiluakatemiapäällikkö Reijo Jylhä kertoo.

Jylhän ohella huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun auditointiprosessissa oli vahvasti mukana Lapin yliopiston opetus- ja oppimispalveluiden johtaja Merija Timonen, jonka mukaan auditointi tiivisti yliopiston suhdetta urheilijan kaksoisuraa kohtaan entistä vahvemmaksi.

–Tehdyn itsearvioinnin myötä ymmärrys yliopiston kaksoisuran tukemisen vahvuuksista sekä Rovaniemen huippu-urheilun olosuhteista lisääntyi kaikille toimijoille. Auditoinnin myötä tämän vuoden keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat opiskelijaurheilijoiden parempi tunnistaminen ja heille ohjaajien nimeäminen. Ohjauskokonaisuudesta tehokkaampi viestintä mahdollistaa opiskelijaurheilijoiden ohjaamisen osuvammin koko urheilijan polun ajan, Timonen kertoo.

Laatumallissa kuusi arvioitavaa kokonaisuutta

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen arviointi pohjautuu laatumalliin, joka koostuu kuudesta arviointialueesta ja 23 laatutekijästä. Nämä tekijät liittyvät muun muassa henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen, joustaviin opintojärjestelyihin, urheilun kautta hankitun osaamisen tunnistamiseen ja urheiluakatemian kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yksi keskeisistä tavoitteista on myös sujuvoittaa urheilijoiden siirtymää korkeakouluopiskelijaksi toisen asteen opintojen jälkeen.

Arviointimallin rakentamiseen on saatu apua Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) asiantuntijoilta. Auditoinnit ovat osallistavia ja vuorovaikutteisia, ja niissä autetaan korkeakouluja tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet ja luodaan näin edellytyksiä toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

–Saimme auditointiprosessista paljon eväitä myös urheiluakatemiatoiminnan kehittämiselle sekä siihen, kuinka pystymme jatkossa edistämään omaa laatujärjestelmäämme, Reijo Jylhä kertaa auditointia urheiluakatemian näkökulmasta.

Lapin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun auditoinnit toteutettiin syksyn 2023 aikana ja viralliset tunnustukset myönnettiin urheiluoppilaitosseminaarin yhteydessä Helsingissä 6.5.2024.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia