Pidätkö työnantajana kiinni tärkeimmästä voimavarastasi? – ”Vaivaa kannattaa nähdä”

Menestyvä yritys vaatii taakseen terveet ja hyvinvoivat hartiat. Hyvinvoiva henkilöstö on kaiken ytimessä ja tärkein voimavara nykypäivän muuttuvassa työelämässä. Se on myös asia, johon kannattaa panostaa, sillä se maksaa itsensä ennen pitkää takaisin moninkertaisesti.

Nainen ja mies keskustelevat

Hyvinvointivalmentaja Johanna Alpilla on vankka luotto siihen, että hyvinvoivan ihmisen hymy tarttuu herkästi myös kanssakulkijoihin, mikä kantaa pitkälle sekä työ- että vapaa-ajan kohtaamisissa.

 

Vanha sanonta – ”Menestys ennen työtä esiintyy vain sanakirjassa” – pitää osuvasti kutinsa myös yrityselämästä puhuttaessa, sillä pärjääminen tämän päivän kilpailutilanteessa vaatii sinnikästä työntekoa, paineensietokykyä, jopa uhrauksia menestyvän aseman saavuttamiseksi. Samaan aikaan kasvavat sairauspoissaolot sekä työntekijöiden kyky suorittaa heille annettuja tehtäviä pohdituttavat yrityksiä vuosi vuodelta enemmän.

Viimeisimpien Valtiokonttorin raportointien mukaan yksittäisen sairauspoissaolopäivän lasku työnantajalle on keskimäärin 351 euroa, mikä ei todennäköisesti kata edes kaikkia kuluja, jos asiaa tarkastellaan laajemmin. Yhtä palkansaajaa kohden on arvioitu menetetyn työpanoksen kustannusten olevan jopa 1590 euroa lyhyiden sairauspoissaolojen osalta. Aika hurjaa.

Yleinen trendi yrityksissä on, että työhyvinvointiin halutaan panostaa tarjoamalla henkilöstölle yksittäisiä liikuntapäiviä tai lyhyitä liikunnallisia kampanjoita työvuoden varrella. Sekin on askel, mutta kuinka kestäviä niiden vaikutukset isossa kuvassa ovat?

Pienet askeleet kantavat pitkälle

Työhyvinvointiin erikoistuneet hyvinvointivalmentajat Mari Ulkuniemi ja Johanna Alppi Santasport Lapin Urheiluopistolta näkevät, että kestäviä tuloksia voidaan saavuttaa vain, mikäli henkilöstön hyvinvoinnin tavoitteet nidotaan yhteen yrityksen muun liiketoiminta- ja HR-strategian kanssa. Mitä enenevissä määrin näin on alettu myös tehdä, mikä on selkeä signaali yritysten muuttuneista tarpeista.

–Yritystasolla hyvinvointitavoitteiden toteutuminen vaatii yleensä pitkän ajan, jopa useampia vuosia, mutta pitkän aikavälin pienillä kertamuutoksilla voidaan luoda sitäkin kestävämpiä elämäntapamuutoksia ihmisten hyvinvoinnissa, Ulkuniemi kertoo.

–Se vaiva kannattaa kuitenkin nähdä, sillä uskomme, että hyvinvoiva ihminen tekee työnsä paremmin ja luo myös positiivista ilmapiiriä ympärilleen, Alppi komppaa.

Yritysvalmennus vastaa jokaisen yksilön tarpeisiin

Löytääkseen parhaan polun kohti hyvinvointia, on tiedettävä, mistä lähteä matkaan. Santasportilla yritysvalmennus panostaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti, huomioiden yksilön työnkuvan sekä toimialan. Millainen ruokarytmi sopii vuorotöihin tai yövuoroihin? Miten palautua, jos työ on psyykkisesti kuormittavaa? Kuinka fyysisesti raskasta työtä tekevän tulisi treenata?

Liikunnallisten, ravitsemuksellisten sekä palautumista edistävien teemojen lisäksi yritysvalmennukseen on haluttu ottaa mukaan mielen hyvinvoinnin teemoja, sillä nykypäivänä suurin osa myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä on peräisin mielenterveysongelmista. Lisäksi se on nuorten työntekijöiden keskuudessa tällä hetkellä yksi pääsyistä kasvaneelle työkyvyttömyydelle.

Santasportin toteuttamassa yritysvalmennuksessa jokaisen edellä mainitun pääteeman ympärillä työskennellään yksi kvartaali vuodesta, mikä antaa osallistujalle aikaa omaksua ja toteuttaa uusia toimintatapoja. Jokainen teema pitää sisällään kolme aktiiviluentoa sekä lyhyitä tapaamisia yrityskohtaisen valmentajan kanssa, minkä avulla varmistetaan muutosten jalkautuminen ihmisten arkeen.

Nainen keskustelee asiakkaalle

Santasportin hyvinvointivalmentaja Mari Ulkuniemi esittelee asiakkaalleen hyvinvointinavigaattoria, joka on oivallinen työkalu parhaan polun löytämiseksi kohti hyvinvointia.

Yksilön hyvinvoinnissa piilee avain yrityksen onneen

Yritysvalmennus pohjautuu vahvasti valmennuksen alussa tehtävään henkilökohtaiseen hyvinvointinavigaattoriin, joka antaa paitsi hyvän kuvan yksilön elämäntavoista, tuo se esille henkilökohtaiset vahvuudet persoonana. Ulkuniemi uskoo, että kun asiakkaita valmennetaan heidän omien vahvuuksiensa kautta, saavutetaan yhteiset tavoitteetkin helpommin.

–Tällaista vahvuuksien kautta johtamista hyödynnetään paljon tämän päivän henkilöstöjohtamisessa, ja on hienoa nähdä, että sitä hyödynnetään nyt myös hyvinvointijohtamisessa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että valmennuksen alussa tehtävä kysely ei mene HR:lle tai johdolle, vaan on nimenomaan valmentajan työkalu, Ulkuniemi tähdentää.

Työhyvinvoinnin vaikutukset ovat moninaiset ja ne näkyvät myös työnantajan kustannuksissa ennemmin tai myöhemmin. Johanna Alppi kannustaakin yrityksiä kylvämään porkkanan ennen kuin hartiat eivät siihen kykene.

–Sairauspoissaolojen vähenemisen lisäksi hyvinvoiva työyhteisö voi saada yrityksessäsi etua aikaan muun muassa eläkeriskin ja työterveyskulujen pienenemisenä, vaihtuvuuden vähenemisenä sekä tuottavuuden, asiakaspalvelun ja työilmapiirin paranemisena. Lisäksi oma esimiestyösi helpottuu. Kokisin, että ne voisivat olla menestyvälle yritykselle tavoittelemisen arvoisia asioita, Alppi päättää.

Santasportin yritysvalmennus

  • Kesto: 12kk (4 x 3kk jaksoa)
  • Teemat: Liikunta, Ravitsemus, Uni ja palautuminen, Mielen hyvinvointi
  • Valmennuksen kulku: Yritysjohdon työpaja tilanteen ja tavoitteiden kartoitusta varten, hyvinvointinavigaattorit valmennuksen käynnistyessä ja päättyessä, 3 aktiiviluentoa/teema, säännölliset valmentajatapaamiset koko valmennuksen ajan.
  • Hinta: Alk. 350 euroa / hlö.

Lue lisää


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia