Psyykkisen valmennuksen tuotetarjonta monipuolistuu – ”Mitä pidemmälle mennään, sitä enemmän korvien välinen kunto korostuu”

Santasport Lapin Urheiluopisto tuo valmennuskeskuksena psyykkisen valmennuksen tuotteita jatkossa yhä helpommin ja laajemmin asiakkaiden saataville. Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on antaa avaimia kehittymiseen, joita asiakkaan on tarkoitus oppia hyödyntämään itse tilanteen tullen.

Psyykkinen valmentaja Joona Vazana on tiiminsä kanssa kehitellyt uusia psyykkisen valmennuksen tuotteita muun muassa urheilijaperheiden vanhemmille sekä lasten ja nuorten ohjaajille.

 

– Kun valmentamisesta puhutaan, niin sehän on auttamista, innostamista, opettamista ja ohjaamista. Esimerkiksi valmentajilla ja ohjaajilla kaiken perusta on siinä, millä tavoin pystymme ruokkimaan motivaatiota ja itseluottamusta sekä vahvistamaan sen urheilijan kasvua urheilijaksi. Sillä tavoin kaikki lähtee sieltä psyykkisestä valmennuksesta ja siihen liittyvistä taidoista, Santasport Lapin Urheiluopiston psyykkinen valmentaja Joona Vazana pohjustaa valmennuksen ydinosaamista.

Santasport on tähän asti tarjonnut psyykkistä valmennusta pääosin valmennuskeskuksen ja urheiluakatemian toiminnassa mukana oleville urheilijoille sekä valmentajille. Jatkossa tuotteita tullaan kuitenkin suuntaamaan myös valmennuskeskuksen ulkopuolelle, jolloin psyykkiseen valmennukseen tarjoutuu mahdollisuus yhä laajemmalle joukolle.

Uusia tuotteita on kehitelty urheilijoiden ja valmentajien lisäksi myös urheilijaperheiden vanhemmille sekä lasten ja nuorten ohjaajille. Psyykkistä valmennusta on mahdollisuus räätälöidä tulevaisuudessa yksilöiden ohella urheiluseurojen tarpeisiin. Ikäryhmittäin suunnitellut valmennuspaketit aina 6-vuotiaasta aikuisurheiluun saakka tarjoavat loistavan tuen ja apuvälineet sen hetkisen toimintaympäristön sekä urheilijan kasvun rakentamiselle.

– Nuoremmille lapsille suunnatut palvelut kohdentuvat ensisijaisesti vanhemmille, valmentajille ja ohjaajille. Itse urheilijoille palveluita on tarjolla 12 ikävuodesta ylöspäin, Vazana huomauttaa.

Vazanan mukaan lasten ja nuorten vanhemmille, valmentajille sekä ohjaajille suunnatut valmennuspaketit ja -palvelut perustuvat pääasiallisesti siihen, kuinka opitaan rakentamaan nuoren urheilijan kasvua ja hyvinvointia tukeva toimintaympäristö. Ympäristö, jolla on Vazanan mukaan selkeä linkki myös motivaatioon.

– Samat aihealueet pätevät tietyllä lailla niin huippu-urheiluvalmentajille kuin lasten valmentajillekin. Näkökulma niissä hieman muuttuu, mutta aihealue pysyy samana, Vazana kertoo tuotteiden sopivuudesta vertailevasti.

Urheilijoille suunnatuissa psyykkisen valmennuksen tuotteissa pureudutaan vastaavasti siihen, millä keinoin urheilija oppii vahvistamaan omaa huippusuoritusta ja saamaan itsestä enemmän irti. Työpaja- ja luentotyyppisessä valmennuksessa opetellaan Vazanan mukaan niitä psyykkisiä taitoja, joiden avulla urheilija saa itsestään parhaan irti niin harjoituksissa kuin kilpailu- ja pelisuorituksissa. Aiheita on tarjolla myös itseluottamuksen sekä itsetuntemuksen vahvistamiseen.

– Urheilijoiden näkökulmasta katsottuna, mitä pidemmälle urheilussa mennään, sitä enemmän korvien välinen kunto korostuu. Huippusuorituksen tekemisen tullessa keskiöön on oleellista, kuinka urheilija oppii säätelemään itseään tiukoissa paikoissa stressin ja jännityksen noustessa esiin, ja kuinka opitaan keskittymään siihen omaan prosessiin pitkäjänteisesti. Niihin asioihin psyykkisestä valmennuksesta voi olla apua, Vazana kertoo.

Vazanan mukaan sekä valmentajat että urheilijat ovat tähän asti olleet tykästyneitä psyykkiseen valmennukseen ja kokemukset ovat olleet yleisesti ottaen rikastuttavia.

– Monet ovat oppineet ottamaan huomioon tietoisesti niitä asioita, jotka on joskus saatettu ehkä tiedostamatta huomioida. Yleinen palaute on ollut sellaista, että näistä asioista oltaisiin haluttu keskustella paljon pidempäänkin ja käydä niitä läpi, Vazana kuvailee aiempia kokemuksia asiakkaiden näkökulmasta.

Kysy lisää psyykkisen valmennuksen tuotteista!

Joona Vazana

Psyykkinen valmentaja

joona.vazana@santasport.fi

+358 50 328 9215


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia