Seuratyössä jaksamiseen tarjotaan tukea uuden hankkeen avulla

–Suomalaisissa urheiluseuroissa vahva sitoutuminen on yksi voimavaratekijä, mutta samalla se on kuormitus- ja riskitekijä, kun töitä tehdään rakkaudesta lajiin -periaatteella. Yleinen uskomus on, että liikunnallinen yhteisö pitää huolen työntekijän työhyvinvoinnista, mutta näin ei automaattisesti ole. Hankkeen avulla pyrimme menemään ammattimaisempaan ajatteluun, jossa urheiluseuratyö osattaisiin ottaa työnä ja ammattilaisuuden näkökulmasta, eikä asioita tehtäisi vain suurella intohimolla, hankkeen projektipäällikkö Jarmo Riski kuvailee.

Urheiluseurat ovat viime vuosina muuttuneet entistä merkittävimmäksi työllistäjiksi. Santasportilla käynnistetty hanke keskittyykin seuratyöntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseen.

 

Kolmivuotisen Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hankkeen tavoitteena on parantaa lappilaisissa urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia kehittämällä työn organisoimisen ja johtamisen toimintamalleja sekä lisäämällä seurojen johdon ja työntekijöiden työhyvinvointi- ja rekrytointiosaamista.

Santasport Lapin Urheiluopiston ja Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän toteuttaman hankkeen projektipäällikkö Jarmo Riski kertoo, että seuroille tarjotaan tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavia koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä vahvistetaan aiheeseen liittyvää vertaisoppimista ja verkostoitumista. Hankkeessa kehitettävän rekrytointimallin ja uudenlaisen toimintakulttuurin uskotaan edesauttavan seuratoimijoiden löytymistä sekä työpaikkojen syntymistä lappilaisen urheilun ja liikunnan osaajille tulevaisuudessa.

–Pyrimme hankkeen avulla johdattelemaan urheiluseuroja kohti systemaattisempaa työtä, jossa työ on organisoitua ja työntekijät jaksavat paremmin, Riski avaa hankkeen päämääriä.

Työsarkaa aiheen ympärillä varmasti riittää ja Riski mainitseekin heti alussa ensimmäisen epävarmuutta luovan tekijän, joka toimii oleellisena lähtö- ja muutoskohtana seuratyössä toimivan työntekijän parempaan jaksamiseen.

–Seurat palkkaavat usein ihmisiä niin kutsuttuihin pätkätöihin eli vuodeksi kahdeksi kerrallaan. Usein kova aikaansaamisen halu kuormittaa työntekijöitä ja tahtoo väsyttää heidät.

Kehittämiskumppanit etsinnässä

Tarpeita työhyvinvoinnin parantamiseksi löytyy takuulla lukuisia ja niitä hanke lähtee seuraavaksi selvittämään. Kehittämiskumppaneiden kartoitus on parhaillaan käynnissä ja niihin Riski toivoo löytävän lappilaisia urheiluseuroja, joissa on palkattua työvoimaa. Hankkeeseen on toisaalta mahdollisuus osallistua myös seurojen, joissa töitä tehdään vapaaehtoispohjalta.

–Hanke on toimenpiteiltään suunnattu ensisijaisesti seuroille, joissa palkkatyöläisiä on, mutta myöhemmin järjestettäviin työpajoihin ja sparraustilaisuuksiin ovat puolestaan kaikki seurat tervetulleita.

–Teemme Lapin alueen urheiluseuroille tarvekartoituksen, jossa haluamme selvittää millaisia tehtävänkuvia seurojen työntekijöillä on, kuinka kuormittuneeksi he itsensä kokevat sekä kuinka organisoitua työ on. Lisäksi selvitämme, yhtenevätkö seurojen johdon ja työntekijöiden mielipiteet aiheesta, Riski kertoo.

Laajan kartoituksen tarkoituksena on selkeyttää seurojen omaa kuvaa siitä, miten asiat toimivat ja missä ovat ne mahdolliset pullonkaulat, jotka rasittavat seurojen toimintaa. Hankkeen avulla ongelmakohtia pyritään ratkomaan yhdessä ja luomaan seuroille käytännöllisempiä sekä tuottavampia toimintatapoja. Riski lupaa, että kehittämiskumppanit saavat hankkeen kautta käyttöönsä myös konkreettisia työkaluja arjen helpottamiseksi. Kehittämiskumppanina toimiminen on seuroille maksutonta hankeaikana.

Reijo Jylhä on mukana kartoittamassa lappilaisten urheiluseurojen tarpeita ja etsimässä ratkaisuja seurojen toimintatapojen kehittämiseen.

 

Hanke on myös kiinteä osa Rovaniemen valmennuskeskuksen kehittämistehtävää, jonka kautta on mahdollisuus luoda täysin uusia toimintamalleja koko valtakunnan tasolla. Huippu-urheilukoordinaattorina toimiva Reijo Jylhä näkeekin hankkeen merkittävänä mahdollisuutena Lapin alueen urheiluseuroille toiminnan kehittämiseen.

–Meillä on vahvat sidokset yhteispalkkauksiin jo paikallisesti täällä Rovaniemellä ja hankkeen kautta pystymme vahvemmin tuomaan myös tätä osaamismallia käyttöön koko Lapin alueella.

–Kun tunnistamme seurojen tarpeita ja ratkomme asioita yhdessä, voidaan hankkeen avulla madaltaa ihmisten kynnystä tulla mukaan seuratoimintaan, kun kuormitus ei pursua yli äyräiden, Jylhä rohkaisee.

Ilmoittaudu kehittämiskumppaniksi!

Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen -hanke hakee kehittämiskumppaneita Lapin alueen urheiluseuroista. Koulutus ja muu hankkeen asiantuntijatoiminta on kaikille seuroille avointa ja maksutonta hankeaikana. Kehittämiskumppaneiksi valitaan urheiluseuroja, jotka osallistuvat ja sitoutuvat hankkeessa rakennettavien toimintamallien pilotointiin ja kehittämiseen.

Ilmoittaudu kehittämiskumppaniksi 30.6. mennessä sähköpostilla: jarmo.riski@santasport.fi

Lisätietoja: Jarmo Riski, projektipäällikkö, p. 040 544 2765


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia