Tavoitteellisuutta e-urheiluun koulutuksen kautta

Pilottikoulutuksessa REDUn ja Santasportin opiskelijat voivat suorittaa e-urheiluopintoja osana ammatillista perustutkintoaan.

Pojat pelaa tietokoneella

E-urheilusta lappilainen tiekartta -hankkeessa pilotoidaan e-urheilujen opintokokonaisuutta. Opinnot koostuvat kolmesta kurssista, ja kokonaisuuden voi lukea osaksi vapaasti valittavia tutkinnon osia.

– Opintojen suunnittelu lähti siitä liikkeelle, kun huomattiin, että e-urheilussa ei ole selkeää urheilijan polkua, missä omaa osaamistaan voisi kehittää. Siitä lähti ajatus kehittää näitä opintoja, projektiasiantuntija Niko Pimiä kertoo.

Opintokokonaisuus on jaoteltu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa tutustuttaa e-urheilun perusteisiin, ja siinä saa hyvän peruskäsityksen siitä, mitä e-urheilu on. Toinen osio sopii niille, jotka ovat jo enemmän kiinnostuneita pelaamisesta. Kolmannessa osiossa lähestytään jo huippu-urheilua ja saadaan siihen eväitä. Pilottiopintoihin pääsee mukaan kymmenen opiskelijaa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää e-urheilua lajina. E-urheilu nähdään turhan usein vain huippujen kautta, mutta lajista puuttuu se vahva pohja, mistä huipulle voisi ponnistaa.
Opintokokonaisuudessa paneudutaan esimerkiksi ajanhallinnan, rutiineiden ja urheilijan vuosikellon suunnitteluun. Harjoittelusta tehdään tavoitteellista. Samalla muokataan myös yleistä pelikulttuuria ja ajattelutapaa kohti urheilijalähtöistä elämää ja urheilijaksi kasvamista.

– Pelaamisessa aivot on se, mitä käytetään eniten. Laji ei itsessään ole fyysinen, mutta hyvä yleiskunto auttaa keskittymään ja tekemään sen maksimaalisen lajisuorituksen, Pimiä muistuttaa.

– Peruskunnon pitää olla hyvä. Yksi peli kestää tunnin tai puolitoista. Keskittymiskyvyn ja suorituskyvyn on pysyttävä korkealla. Oikeastaan kaikki joukkuelajit tai muut reaktiokykyä ja silmä-käsikoordinaatiota vaativat lajit ovat sellaisia, jotka hyödyttävät e-urheilijaa, projektiasiantuntija Miikka Lehto täydentää.

Hankkeen tarkoituksena on muokata käsityksiä e-urheilusta. Sen lisäksi, että koulutetaan itse urheilijoita, on tarkoitus jakaa tietoa lajista myös opetushenkilöstölle. Lisäksi jalkaudutaan lappilaisten urheiluseurojen pariin ja kehitetään seurojen ajatusta e-urheilusta. Mahdollista olisi tuoda e-urheilua mukaan seurojen valikoimaan yhtenä sivulajina.

Myös yläkouluikäisille on luvassa e-urheilun oppeja. Lapin urheiluakatemian järjestämään yläkoulutoimintaan liittyen ysiluokkalaisille on tulossa tarjolle räätälöity yläkoululeiritys, joka alkaa tammikuussa. Leiritykseen sisältyy kolme kappaletta kolmen päivän jaksoa.

Sekä ammatillisiin opintoihin että yläkoululeiritykseen kuuluvat opinnot toteutetaan Santasport Lapin Urheiluopiston tiloissa. Tarkoitus olisi saada opintojen pariin sellaisia nuoria, joita e-urheilu kiinnostaa – olipa sitten kyseessä kiinnostus yleisellä tasolla tai pyrkimys kehittyä itse e-urheilijana.

Lisätietoja hankkeesta

Teksti: Henna Jokinen / REDU


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia