Tutkimuksella uutta tietoa uinnin opettamiseen

Santasport Lapin Urheiluopiston tavoitteena johtaa uinnin globaalia kehitystä

Valojänis altaan vieressä.

Kirjava ja väsymätön valojänis seilaa allasväliä edestakaisin, vauhdittaen uimareita tavoiteltuun nopeuteen.

 

Santasport Lapin Urheiluopisto ei kuulu perinteisten tutkimuslaitosten joukkoon, sillä sen perustehtävään kuuluu kouluttaminen. Se, että uintia kehitettäisiin kansainvälisellä huipputasolla näin pohjoisessa kuin Rovaniemellä, saattaakin kuulostaa monen korvaan hassulta.

Väite pitää kuitenkin paikkansa, sillä Rovaniemellä tehtävää uinnin kehitystyötä alkaa olla takana pian kymmenen vuotta. Nykyistä, melko laajaan uinnin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokokonaisuutta ei kuitenkaan lähdetty rakentamaan alusta lähtien suunnitelmallisesti, vaan kokonaisuus kasvoi vuosien varrella.

Kehitystyön arkkitehtina ja Santasportilla uinnin lajivastaavana toimivan Jukka Shemeikan mukaan kehitystyö lähti käyntiin uuden uimaopetusmallin rakentamisesta, koska uimaan oppimisen aloittaminen aiempaa varhaisemmassa iässä koettiin tarpeelliseksi. Malli syntyi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon päättötyönä ja lopputulemana oli tutkimustietoon perustuva uimaopetusmalli, joka palvelee Santasportin uimakouluissa tänäkin päivänä.

Tarve muutokseen on toiminut kaikissa uinnin kehitystyön strategiaan kirjatuissa asioissa selkeänä alkusysäyksen antajana. Tämä koskee myös nykyisiä uimaopetuksen sekä kilpa- ja huippu-uinnin tutkimusprojekteja, jotka käynnistyivät tarpeesta syvempään ymmärrykseen kehon liikkeistä uidessa. Näistä aihealueista ei kuitenkaan ollut valmista tutkimustietoa tarjolla, joten Shemeikan mukaan helpointa oli lähteä tutkimaan asiaa itse. Tutkimukset itsessään ovat lähteneet käyntiin monien asioiden yhteissummana.

–Osallistuin vuosina 2014-2016 useisiin koulutuksiin, joissa käsiteltiin muun muassa liikeanalyysia. Oman kouluttautumisen ja kokemusten myötä tuli ajatus tutkia koordinaatiota uinnissa. Samaan aikaan käynnistelimme yhteistyötä kotimaisen, sykemittareistaan tutun Polarin kanssa, jolla on nykypäivänä keskeinen rooli kehityksen eteenpäin viemisessä.

Olympic Training Center -statuksen omaavana valmennuskeskuksena Santasportilla on valtakunnallinen erityistehtävä lumilajien valmennuksessa sekä taitovalmennuksen kehittämisessä. Uinti soveltuu näistä jälkimmäiseen, sillä kyse on universaalista liikkeestä. Uinnissa tutkimuskohteeksi on valikoitunut liikkeen suunnan tuottaminen, joten samoja lainalaisuuksia löytyy esimerkiksi kävelystä, juoksusta sekä hiihdosta.

Vesi tarjoaa elementtinä ainutlaatuisen ympäristön tutkia liikettä, sillä veden vastus on lähes 800-kertainen ilmaan verrattuna. Samoja havaintoja on vaikea tehdä maalla liikkuessa, joten tutkimustyön kautta uskotaan syntyvän ideoita myös muihin liikkumismuotoihin.

Mies esittelee mittauksia

Jukka Shemeikka esittelee monitoristaan, mihin kaikkeen Santasportilla olevia mittauslaitteita voidaan uinnissa hyödyntää.

Globaalia osaamisen edistämistä

Maailmalla aiemmin tuotetut uinnin tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan liikettä kehon osittain esimerkiksi käsien osalta, mutta ei koko kehoa yhdessä, kuten Rovaniemellä tehdään. Koko kehon koordinaatiota tutkittaessa tulee ottaa useampia muuttujia huomioon, mikä tekee tutkimisesta haastavampaa. Tämän lisäksi Santasportilla tutkitaan samassa yhteydessä myofaskiaalisten jatkumoiden osallisuutta liikkeen tuottamiseen.

–Ulkomailla moni on todennut tutkimusasetelman olevan liian vaikea, mutta mielestäni ilmiötä ei ole vaikea tulkita. Ainoastaan lähestymistapa voi tehdä asiasta haastavan, Shemeikka veistelee.

Shemeikan mukaan on tärkeää, että Rovaniemellä tehtyjä tutkimustuloksia tuodaan julki maailmanlaajuisesti, sillä isossa kuvassa tavoite on kehittää yleistä vesiturvallisuutta. Osa ihmisistä pystyy liikkumaan vedessä vaivattomammin ja sille on uintivalmentajan mukaan looginen selitys. Kyseisen logiikan ymmärryksen laajentaminen voi Shemeikan näkemyksen mukaan johtaa muun muassa parempiin oppimistuloksiin uimaopetuksessa tai parempaan suoritukseen kilpauinnissa.

Santasportin visio uinnin kehitystyössä on pitkään ollut uimaopetuksen sekä kilpa- ja huippu-uinnin tekeminen rinnakkain. Meneillään oleva kilpa- ja huippu-uinnin tutkimusprojekti sisältää useampia vaiheita, joihin uintilajeina kuuluvat tällä hetkellä vapaa- ja selkäuinti.

Vapaauinnin ensimmäisen tutkimusvaiheen tulokset avasivat yhteyden lapsuuteen ja uimaoppimiseen, mikä oli globaalisti kiinnostava löydös. Uimataitoon liittyvän koordinaation kehittyminen lapsuusvaiheessa keräsikin eniten huomiota maailmalla, erityisesti huippu-uinnin puolella, kun tulokset julkaistiin amerikkalaisessa uinnin verkkojulkaisussa.

–Vuosien varrella olemme oppineet melko ketteriksi toimijoiksi, joten saimme suhteellisen nopeasti käynnistettyä uimaopetuksen tutkimustoiminnan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa, Shemeikka kertoo.

Tutkimuslaite

Lukuisat tutkimus- ja mittauslaitteet mahdollistavat globaalin uinnin kehitystyön tekemisen Rovaniemellä.

Määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä

Kymmenen vuoden jatkuva kehitys vaatii määrätietoista asennetta ja pitkäjänteisyyttä. Aikakautena, jolloin ei ollut pandemian aiheuttamia matkustusrajoituksia, ehti Shemeikka vierailla useissa maissa ja luoda kontakteja ympäri maailman, pitäen Rovaniemen samalla lajipioneerien tietoisuudessa.

–Rohkeus tehdä on ollut tärkein kantava voima ja totta kai itsetunto on kohentunut edistymisen myötä. Vuonna 2012 osallistuin ensimmäiseen kansainväliseen seminaariin ja neljä vuotta myöhemmin luennoin kyseisessä tapahtumassa ensimmäistä kertaa. Kontaktiverkosto kasvaa edelleen ja tänä päivänä moni kansainvälinen huippuammattilainen on jo hyvä tuttu ja he ymmärtävät työmme arvon.

Vaikka koronapandemia on haitannut lähes kaikkia toimintoja, ei se uinnin kehitystyölle ole suurempia hidasteaskelia asettanut. Vaara kansainvälisesti merkittävän kehitystyön karkaamisesta muualle oli kuitenkin olemassa.

–Rovaniemen uuden uimahallin viivästyminen loi haasteita kehitystyölle, minkä vuoksi olimme jo suunnittelemassa tutkimusprojektin aloittamista Japanissa Tsukuban yliopistossa, mutta sitten epidemia alkoi levitä.

–Onneksi saimme Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä -hankkeen avulla tilattua omat mittalaitteet ja näin tutkimustyö sai jatkua Rovaniemellä, Shemeikka iloitsee.

Hankkeen toteuttajina toimivat Lapin ammattikorkeakoulu ja Santasport Lapin Urheiluopisto / Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen taustalta löytyvät Lapin Liitto sekä Euroopan aluekehitysrahasto.

Rovaniemeltä löytyykin tällä hetkellä erittäin kattava kokoelma mittalaitteita, joiden avulla pystytään tuottamaan tietoa yksilön liikkeestä sekä liikkeen kehityskohteista vedessä. Kehitystyössä on myös luotu täysin uusi kehon kokonaisliikkeeseen perustuva analyysi, jollaista ei ole olemassa vielä muualla maailmassa.

–On mahdollista, että Rovaniemellä toimii kymmenen vuoden sisään maailman johtava kehitys- ja osaamiskeskus uinnissa, Shemeikka päättää valottaen.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia