Urheilu mukana Osaaminen näkyviin -teemaviikolla

Urheilu kartuttaa monenlaista osaamista ja taitoja, joista on hyötyä elämän eri osa-alueilla niin urheilu-uran aikana kuin sen jälkeenkin. Santasport Lapin Urheiluopisto on mukana valtakunnallisella Osaaminen näkyviin -teemaviikolla, jossa ovat mukana myös Olympiakomitea sekä muita valmennuskeskuksia ja urheiluakatemioita.

Me olemme mukana Osaaminen näkyviin -teemaviikolla

Urheilu opettaa muun muassa vuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta, kriittistä ajattelua ja luovuutta, itseohjautuvuutta, verkostoitumiskykyä, yhteistyökykyä, tunneälyä ja empatiaa, muutosjoustavuutta, kykyä tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan sekä kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa. Kaikki nämä ovat tärkeitä myös tulevaisuuden työelämässä, jonka muutosvauhti kiihtyy koko ajan ja yhä tärkeämmiksi taidoiksi nousevat muun muassa itsensä kehittäminen ja kouluttaminen, muutosvalmius, paineensietokyky sekä yhteistyötaidot.

Työssä menestymiseen vaaditaan oikeanlaista potentiaalia, motivaatiota sekä kokemusta ja osaamista. Urheilu-uralta saadut kokemukset, henkilökohtaiset ominaisuudet sekä kyky motivoitua tehtävästä suoriutumiseen ovat työelämässä hyödynnettäviä ominaisuuksia. Urheilu-uralla karttuneet taidot ja kyvyt vaativat kuitenkin osaamisen sanoittamista, ja siitä syystä urheiluyhteisö on mukana kampanjoimassa ja kannustamassa: #OsaaminenNäkyviin

Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset ovat mukana Osaaminen näkyviin -teemaviikolla. Osaaminen näkyviin on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA:n kampanja, jonka tavoitteena on auttaa eri alojen ja organisaatioiden ihmisiä sekä yhteisöjä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun.

Seuraa somessa ja tule mukaan: #OsaaminenNäkyviin
Santasportin somekanavat: Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X, LinkedIn

Lisätiedot Santasport

Harri Nykänen, viestinnän suunnittelija
harri.nykanen@santasport.fi
puh. +358 40 674 4383

Lisätiedot JOTPA

Maikki Siuko, projektikoordinaattori
ext.maikki.siuko@jotpa.fi
puh. +358 295 331 404


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia