Vastuullisille liikunta-alan toimijoille lisätukea toimintaohjeistosta

Aidolla keskustelulla on pystytty laajentamaan terveysviranomaisten ymmärrystä urheiluväen tarpeista.

Nainen ja mies kentän reunalla

Rovaniemen Palloseuran myyntijohtaja Petri Jaatinen uskoo toimijoiden vastuullisuuteen järjestää terveysturvallisia tapahtumia, joista yleisö pääsee nauttimaan. Tätä varten hyviä käytänteitä on ollut luomassa Turvallinen urheilu ja liikunta -hankkeen projektipäällikkö Krista Skantz.

 

Maailmanlaajuinen koronapandemia ajoi urheilu- ja liikunta-alan toimijat Suomessa ahdingon partaalle vuosi sitten. Vastuulliset tapahtuman- ja palvelunjärjestäjät jätettiin tarkkoine suunnitelmine kitumaan alati sekasortoisempaan rajoitusviidakkoon muun toiminnan auetessa kotimaamme kamaralla.

Esimerkiksi yleisötapahtumien avaaminen vaati yhteiskunnaltamme tolkuttoman pitkän ajan sillä aikaa, kun mattimeikäläiset ja tiinateikäläiset kilistelivät voitokasta kasinoiltaansa kantakaupungin kuppilassa. Liikunta- ja kulttuuritoimijat huusivat yhdessä rintamassa aiheellisia hätähuutojaan metsään, mutta kaikki tiedämme kuinka metsä vastaa sinne huudettaessa.

Osasyynä tähän tilanteeseen ja hieman myös kärjistettyyn esimerkkiin on ollut kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen sekä ymmärryksen puute terveysviranomaisten sekä urheilu- ja liikunta-alan toimijoiden välillä. Asia nousi esille Santasport Lapin Urheiluopistolla toteutetussa Turvallinen urheilu ja liikunta -hankkeessa, jossa etsittiin hyviä käytänteitä ja malleja turvallisen toiminnan järjestämiselle poikkeusolosuhteissa.

Lapin liiton rahoittaman hankkeen lopputuotoksena valmistui uuden normaalin mukainen toimintaohjeisto, joka soveltuu sekä yksityisten että kunta- ja seuratoimijoiden hyödynnettäväksi valtakunnallisella tasolla. Hankkeen projektipäällikkö Krista Skantz on tyytyväinen lopputulokseen ja siihen, että hankkeen tavoitteet täyttyivät täysimääräisesti.

–Pystyimme vastaamaan kentältä nousseeseen tarpeeseen luoda yksi selkeä, dokumentoitu toimintaohjeisto, josta alan toimijat löytävät kootusti ohjeistukset, hyvät käytänteet sekä linkit päivittyviin tietolähteisiin, kuten alueiden voimassa oleviin suosituksiin. Saimme myös osallistettua hyvän määrän liikunta-alan toimijoita sekä terveysviranomaisia mukaan keskustelemaan ja luomaan yhteistä ohjeistoa.

Sähköinen ohjeisto sisältää poikkeusajan toimintamalleja niin yleisötapahtumia järjestäville kuin eri palvelu-, leiri- tai kansainvälisiä toimintoja harjoittaville. Skantzin mukaan aihe on ollut erityisesti terveysviranomaisille hyvin hyödyllinen, sillä aito vuorovaikutus toimijoiden kanssa on laajentanut viranomaisten ymmärrystä urheilun ja liikunnan tarpeista, kun uusia rajoitustoimenpiteitä suunnitellaan jatkossa.

Palvelupolku näkyvissä

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla valmistunutta tuotosta pilotoitiin Miesten Ykkösen avauskierroksen ottelutapahtumassa toukokuussa, kun Rovaniemen Palloseura kohtasi jalkapalloviheriöllä Mikkelin Palloilijat.

RoPS valikoitui Skantzin mukaan pilotoinnin kohteeksi, koska rovaniemeläisseura on yksi Lapin suurimmista tapahtumanjärjestäjistä yleisötapahtumien puolella ja heidän sarjakautensa oli juuri käynnistymässä. Osuvaa pilotoinnin kannalta oli myös se, että lupa 400 katsojan sisään päästämiseen heltisi ensimmäisten joukossa Suomessa.

–Olimme jo aiemmin keskustelleet, että heillä on olemassa valmiiksi hyvät turvallisuussuunnitelmat. Seuraa hieman pohditutti, mitä lisäarvoa he ohjeistosta saavat, kun terveysturvallisuusasiat oli mietitty jo todella pitkälle, Skantz valottaa seuran suhtautumista pilotoinnin vaikuttavuuteen.

Skantz joukkoineen päätyikin pilotoimaan ohjeistoa mysteerishoppaus -menetelmällä, jolloin tapahtuma toteutettiin seuran omien turvallisuussuunnitelmien mukaisesti ilman järjestäjän tietoa siitä, että heidän toimintoja testataan ja havainnoidaan. Menetelmän mukaisesti mysteeriasiakkaat tarkkailivat tapahtumassa ennalta sovittuja yksityiskohtia, jotka liittyivät terveysturvallisuuteen.

–Tällä tavoin pääsimme tarkastelemaan tapahtuman turvallisuutta ohjeiston näkökulmasta ja samalla RoPS sai testauksen siitä, millä tavoin turvallisuus näkyy asiakkaan näkökulmasta.

–Kyseiseen tapahtumaan tarkkailijamme hankkivat ottelulipun, kuten muutkin asiakkaat ja itse tapahtumassa tarkastelun alla olivat muun muassa kulkureitit, tilat, asiakas- ja kontaktipisteet sekä viestintä, Skantz kertoo.

Pistejakoon päättyneestä ulkoilmatapahtumasta Rovaniemen keskuskentällä ei tartuntoja saati altistumisia lähtenyt, mikä noudattaa samaa linjaa muiden vastaavanlaisten tapahtumien kanssa jo ennen katsomosulkuja. RoPS:n suunnitelmassa asiakkaan palvelupolku oli otettu huomioon oikeaoppisesti eli terveysturvallisuuteen liittyvistä asioista oli viestitty ennen tapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen eri viestintäkanavissa, kuten myös ottelulipuissa sekä paikan päällä kuulutuksissa. Myös käytännön toimet porrastettuine saapumisaikoineen ynnä muineen vastasivat poikkeusolojen hyviä käytänteitä.

Mysteeriasiakkaat löysivät tosin lisätarpeita liittyen toimintatavoista muistuttamiseen kahvitauon koittaessa, ohjeiden näkyvyyteen tapahtumapaikalla sekä käsidesipisteisiin. Kokonaisvaltaisesti katsottuna terveysturvallisuusasiat olivat kuitenkin Skantzin saaman palautteen perusteella kunnossa.

Turvallisen urheilun ja liikunnan toimintaohjeisto auttakoon toimijoita kasvamaan entistä vastuullisemmiksi. Hyvä kuuluu kauas ja kantaa lopulta halki metsän.

Tutustu turvallisen urheilun & liikunnan toimintaohjeistoon tästä


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia