Personal Training -valmennuksen sopimusehdot

Nämä sopimusehdot ovat voimassa Santasport Finland Oy:n tuottamiin Personal Training-valmennuksiin. Nämä ehdot tulevat Santasportia ja asiakasta sitoviksi asiakkaan tehtyä varauksen ja saatua varausvahvistuksen. Vahvistuksen voit saada kirjallisesti, varausjärjestelmämme kautta tai suullisesti. Varaajan tulee olla täysivaltainen.

Mikäli varausvaiheessa asiakkaalle on toimitettu näistä peruutusehdoista poikkeava ehto, on aina varauksen yhteydessä toimitettu ehto voimassa.

Personal Training -valmennukset

Valmennuksen ostaja on ostanut Santasport liikuntaklubin Personal Training -tunteja sopimuksessa eritellyn määrän. Tuntien sisältö koostuu aiheista, mitkä asiakas ja personal trainer yhteisissä keskusteluissa yhdessä päättävät.

Valmennussuhteessa vaihdetut tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Kyselylomakkeet ja kaikki tieto asiakkaasta pysyy täysin valmentajan ja valmennettavan välisinä asioina.

Valmennettavan vastuut valmennuksen aikana:

Valmennettava sitoutuu kertomaan valmentajalleen kaikista harjoitteluun vaikuttavista sairauksista ja muista terveydentilaan liittyvistä asioista. Lisäksi valmennettava sitoutuu kertomaan aloittamisen jälkeen tapahtuvista terveydellisistä ja mahdollisesti harjoitteluun vaikuttavista muutoksista (esim. raskaus, loukkaantuminen tai uusi lääkitys). Valmennettavan on hyvä tietää, että valmennuksen aikana saavutetut tulokset ovat suoraan verrannolliset harjoitteluohjeiden noudattamiseen. Tästä johtuen on asiakkaan sitouduttava parhaansa mukaan noudattamaan valmentajansa laatimaa harjoittelujärjestystä.

Asiakas sitoutuu noudattamaan ennalta sovittuja tapaamisaikoja. Mikäli asiakas peruu yhteisen tapaamisen alle 24 tuntia ennen sovittua aikaa (pois lukien mahdolliset tapaturmat sekä äkilliset sairastumiset), katsotaan kyseinen tapaamiskerta käytetyksi. Asiakkaan tulee itse huolehtia mahdollisista vakuutuksista valmennuksen aikana. Valmennukseen osallistuvalla tulee olla terveydelliset edellytykset liikunnan harrastamiseen.

Personal Training -sopimuksen peruutusehdot:

Mikäli valmennusjakson aikana asiakkaan terveydentilassa tapahtuu olennainen muutos (esim. tapaturmat, vakava sairastuminen), joka estää normaalin kuntovalmennuksen ja vaatii erityistä hoitoa, asiakas voi halutessaan:

  1. Siirtää jäljellä olevaa valmennusjaksoa eteenpäin siihen asti, kun asiakkaan terveydentila mahdollistaa normaalin kuntovalmennuksen
  2. Purkaa sopimuksen.

Terveydentilassa tapahtunut oleellinen muutos tulee todistaa lääkärintodistuksella. Muutos terveydentilassa on oleellinen, kun lääkäri kieltää asiakkaalta normaalin liikunnan. Mikäli asiakkaan elämäntilanteessa tapahtuu olennainen muutos joka estää kuntovalmennuksen toteuttamisen, asiakas voi halutessaan:

  1. Siirtää jäljellä olevaa valmennusjaksoa eteenpäin yhteisellä sopimuksella maksimissaan kolmella (3) kuukaudella siihen asti kun asiakkaan elämäntilanne mahdollistaa kuntovalmennuksen.
  2. Purkaa sopimus.

Oleelliseksi elämäntilanteen muutokseksi luetaan mm:

  • muutto ulkomaille tai Suomen sisällä yli 50km etäisyydelle
  • läheisen kuolema
  • kesken sopimuskauden alkanut työttömyys