Personal Trainer liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto

liikunnan osaamisala

AmmattitutkintoKoulutus

Liikunnan ammattitutkinto Personal Trainer -koulutus valmistaa toimimaan kokonaisvaltaisesti henkilökohtaisen valmennuksen tehtävissä ja ohjaamaan valmennettavaa sekä liikunnallisesti että ravitsemuksellisesti. Personal Trainer -opintojen lisäksi koulutusohjelmassa opiskellaan terveysliikunnan perusopinnot.

Perustiedot

Saatavuus

Seuraava koulutus käynnistyy 01.08.2020

Kesto

Noin 1 vuosi

Kenelle sopii

Koulutukseen voi hakeutua kuka tahansa alasta kiinnostunut.

Suorituspaikka

Santasport Lapin Urheiluopisto

Ryhmäkoko

20 opiskelijaa

Hinta

1900€

Lisätiedot

 

 • Personal Trainer -koulutus sisältää

  • Personal Trainer -opinnot
  • Terveysliikunnan perusopinnot (Itä-Suomen yliopisto). Tutustu opintoihin
  • Ravintovalmennuksen sisältöjä
  • Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikunnan osaamisala

  Lähtökohtina kokonaisuudessa ovat ammattitaito, turvallisuus ja terveellisyys, joista Santasport Lapin Urheiluopistolla on pitkät perinteet.

   

 • Ammattitutkinnon toteutus

  personal Trainer -koulutus on aikuisille suunnattu näyttötutkintopohjainen liikunta-alan ammattitutkinto, joka toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy 13 lähijaksoa (3vrk) Rovaniemellä noin kerran kuussa. Lähijaksojen aikana on mahdollista majoittua Santasport Lapin Urheiluopistolla opiskelijahintaan.

 • Lähijaksojen aikataulu lukuvuodelle 2020–2021

  • Koulutus alkaa torstaina 27.8.2020 klo 10.00
  • Ensimmäinen lähijakso on 4 päivän mittainen ( 27.-30.8.)
  • Syksyn 2020 ja kevään 2021 muut lähijaksot ovat 3 päivän mittaisia
  • Syksyllä 2021 lähijaksoja järjestetään kaksi ja ne ovat 2 päivän mittaisia

   

  Lähijaksoja on noin kerran kuussa (pois lukien kesäkuu ja heinäkuu). Tarkemmat lähijaksojen aikataulut julkaistaan kesäkuussa 2020.

 • Hakeminen ja kelpoisuus

  PT -koulutukseen voi hakeutua kuka tahansa alasta kiinnostunut. Liikunta-alan opinnoista ja työkokemuksesta on opinnoissa hyötyä, mutta omalla harrastuneisuudella ja kiinnostuksella lajia kohtaan voi kompensoida omaa lähtötasoaan.

  Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa. Valinnoissa huomioidaan myös koulutustausta sekä valmiudet opintojen suorittamiseen. Hakeutumisvaiheen päätyttyä hakijat haastatellaan puhelimitse.

 • Tutkinto / todistus

  Liikunnan ammattitutkinto, Personal Trainer – ja ravintovalmentajan osaamisala.

  Jos opiskelija haluaa erillisen arvosanatodistuksen terveysliikunnan perusopinnoista, tulee opiskelijan maksaa Itä-Suomen yliopiston kirjautumismaksu. Hinta riippuu Itä-Suomen yliopiston kirjautumismaksun senhetkisestä määrästä. Lasku tulee opiskelijalle suoraan yliopistolta.

 • Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

  Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalan suorittanut voi toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yksityisellä sektorilla liikunnan osaamisalan suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä, muun alan yrityksessä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Kolmannella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt.

 • Kustannukset

  1900 €, sisältää opetuksen ja opintomateriaalit.

  Lähijaksojen aikana on mahdollista majoittua Santasport Lapin Urheiluopistolla opiskelijahintaan.

  Lisätietoja eri vaihtoehdoista saat koulutusvastaavalta.

Hakeminen

Haku  2020 alkavaan koulutukseen on päättynyt

Lisätiedot


Marja Onkamo

Opettaja, Ammattitutkinnot, Ravintovalmennus & PT-koulutus

marja.onkamo@santasport.fi

Puh. 040 710 6361


Taina Tuomitie

Opintosihteeri

education@santasport.fi

Puh. 040 710 6346


Jaa sivu eteenpäin