Personal Trainer

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, liikunnan osaamisala

Ammattitutkinto Koulutus

Liikunnan ammattitutkinnon Personal Trainer - ja ravintovalmentajan osaamisala valmistaa toimimaan kokonaisvaltaisesti henkilökohtaisen valmennuksen tehtävissä ja ohjaamaan valmennettavaa sekä liikunnallisesti että ravitsemuksellisesti. Personal Trainer -opintojen lisäksi koulutusohjelmassa opiskellaan terveysliikunnan perusopinnot ja ravintovalmentajan opinnot.

Perustiedot

Saatavuus

Seuraava koulutus käynnistyy syksyllä 2020.

Kesto

Noin 1 vuosi

Kenelle sopii

Koulutukseen voi hakeutua kuka tahansa alasta kiinnostunut.

Suorituspaikka

Santasport Lapin Urheiluopisto

Ryhmäkoko

20 opiskelijaa

Hinta

1900€

Lisätiedot

 

 • Ammattitutkinnon sisältö

  • Personal Trainer -opinnot
  • Terveysliikunnan perusopinnot (Itä-Suomen yliopisto)
  • Ravintovalmentajakoulutus
  • Liikunnan ammattitutkinto

  Lähtökohtina Personal Trainer -valmentajan koulutuskokonaisuudessa ovat ammattitaito, turvallisuus ja terveellisyys.

  Yleisesti liikunnan ammattitutkinnon suorittaneet saavat valmiudet toimia liikunta- ja vapaa-ajan organisaatioissa, yrityksissä, erilaisissa projekteissa, sosiaali- ja terveysalan palveluksessa sekä itsenäisinä yrittäjinä.

 • Ammatitutkinnon toteutus

  Koulutus on aikuisille suunnattu näyttötutkintopohjainen liikunta-alan ammattitutkinto, joka toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy 13 lähijaksoa Rovaniemellä noin kerran kuussa. Lähijaksojen aikana on mahdollista majoittua Santasport Lapin Urheiluopistolla opiskelijahintaan.

 • Lähijaksojen aikataulu lukuvuodelle 2019–2020

  1. 22.-24.8.2019

  2. 13.-15.9.2019

  3. 11.-13.10.2019

  4. 7.-9.11.2019

  5. 13.-15.12.2019

  6. 16.-18.1.2020

  7. 7.-9.2.2020

  8. 12.-14.3.2020

  9. 17.-19.4.2020

  10. 14.-16.5.2020

  11. 12.-14.6.2020

  12. 10.-12.9.2020

  13. 12.-13.11.2020

 • Hakeminen ja kelpoisuus

  Koulutukseen voi hakeutua kuka tahansa alasta kiinnostunut. Liikunta-alan opinnoista ja työkokemuksesta on opinnoissa hyötyä, mutta omalla harrastuneisuudella ja kiinnostuksella lajia kohtaan voi kompensoida omaa lähtötasoaan.

  Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa. Valinnoissa huomioidaan myös koulutustausta sekä valmiudet opintojen suorittamiseen. Hakeutumisvaiheen päätyttyä hakijat haastatellaan puhelimitse.

 • Tutkinto / todistus

  Liikunnan ammattitutkinto, Personal Trainer – ja ravintovalmentajan osaamisala.

  Jos opiskelija haluaa erillisen arvosanatodistuksen liikuntalääketieteestä, tulee opiskelijan maksaa Itä-Suomen yliopiston kirjautumismaksu. Hinta riippuu Itä-Suomen yliopiston kirjautumismaksun senhetkisestä määrästä. Lasku tulee opiskelijalle suoraan yliopistolta.

 • Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

  Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalan suorittanut voi toimia liikunnan suunnittelu- ja ohjaustehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Julkisella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat kunnan liikuntatoimi sekä muut liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät toimialat. Yksityisellä sektorilla liikunnan osaamisalan suorittanut työskentelee liikuntayrityksessä, muun alan yrityksessä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvissä tehtävissä tai itsenäisenä liikuntayrittäjänä. Kolmannella sektorilla tavallisimpia työympäristöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikunta- ja urheilujärjestöt.

 • Kustannukset

  1900 €, sisältää opetuksen ja opintomateriaalit.

  Lähijaksojen aikana on mahdollista majoittua Santasport Lapin Urheiluopistolla opiskelijahintaan. Lisätietoja eri vaihtoehdoista saat koulutusvastaavalta.

Lisätiedot


Taina Tuomitie

Opintosihteeri

education@santasport.fi

Puh. 020 798 4205


Jaa sivu eteenpäin