Kehittämishankkeet

Santasport Lapin Urheiluopisto osallistuu tai toimii päätoimijana muutamassa kehittämishankkeessa, jotka joko vaikuttavat oman toiminnan kehittämiseen tai niiden avulla tuotetaan uutta osaamista. Kehittämishankkeet kytkeytyvät sisällöllisesti myös urheiluopiston koulutustoimintaan. Hankkeet ovat osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

E-urheilua pienemmällä hiilijalanjäljellä

Kuvaus

Hanke mahdollistaa vähähiilisen e-urheiluvalmennuksen luomisen Lapin Urheiluopistolle, Rovaniemelle. Hankkeen avulla tutkitaan e-urheiluvalmennuksen tuottamaa hiilijalanjälkeä ja sen avulla pyritään kehittämään mahdollisimman hiilineutraali valmennustuote.

E-urheiluvalmennuksen avulla vaikutamme pelaajien käyttäytymiseen sekä saadaan heidät ajattelemaan kestävän kehityksen puolesta. Valmennuksella emme pyri vaikuttamaan pelkästään toimintaan mitä pelaajat tekevät meidän kanssamme, vaan luomaan pidempikestoisen toiminnan heidän omassa arjessaan.

Hankkeessa selvitetään, kuinka vähähiilisesti e-urheiluvalmennusta voidaan toteuttaa, sekä arvioidaan lähi- ja etävalmennuksen hiilijalanjälkien eroja. Lisäksi hanke mahdollistaa selvityksen siitä, että onko lähivalmennuksella ja etävalmennuksella tuloksellisia eroja. Kaikki nämä tulokset mahdollistavat valmennustuotteen jatkokehittämisen.

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda täysin uusi konsepti e -urheiluvalmennukseen, jossa huomioidaan vähähiilisyys ja vastuullinen energiankulutus. Toiminnan luomisessa sekä itse toiminnassa tavoite on pyrkiä kehittämään toimintatapaa vähähiilisempään suuntaan. Tavoitteena on myös saada yhteys ammattipelaajiin sekä uusiin harrastajiin, jolloin on mahdollista kehittää heidän omaa toimintaansa.

Toteutuksessa mitataan laitteiden energiankulutusta ja vaikutetaan niihin tarpeen vaatiessa. Pystymme myös mittaamaan matkustukseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä ja sitä myötä minimoimaan ne.

 

Toteuttajat

Hankkeen toteuttajina on Santasport  Lapin Urheiluopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen rahoittajina ovat Lapin liitto, Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR).